Aanpassing per 1-1-2018: Abonnementen in plaats van licenties

door | 30 september 2017

Aan        : Gebruikers van het computerprogramma Sigma

Betreft  : Veranderingen met betrekking tot licenties programma Sigma vanaf 1 januari 2018

Sinds 1986 leveren wij programma’s waarmee sterkteberekeningen gemaakt kunnen worden. Tot eind 1998 werd software ontwikkeld op basis van de Pijpleidingcode. Na 1998 op basis van de NEN 3650 en de NEN 3651. Deze software werd op basis van licenties aangeboden. Klanten konden een of meer licenties nemen inclusief of exclusief onderhoud. Voor dit onderhoud ontving men jaarlijks een factuur.

Wij constateren dat veel softwareleveranciers tegenwoordig gebruik maken van abonnementen. Gebruikers zijn dan flexibel om een programma te gebruiken, het gebruik tussentijds te onderbreken, of het gebruik (tijdelijk) uit te breiden indien sprake is van een drukke periode waarin veel berekeningen gemaakt moeten worden. Wij hebben besloten om deze werkwijze voortaan te gaan volgen.

Met ingang van 1 januari 2018 levert Adviesbureau Schrijvers dus voortaan alleen software op basis van abonnement. Dit geldt voor zowel het programma Sigma als het programma Sigma VTV (dit is een aanvullende module op Sigma om bestaande leidingen te toetsen c.q. te berekenen).

Klanten die op dit ogenblik een of meerdere licenties hebben van het programma Sigma en/of het programma Sigma VTV bieden wij een korting aan van 40 % wanneer men overstapt op een abonnement. Deze korting geldt zolang het abonnement loopt, ook als het abonnement vernieuwd wordt. Voorwaarde hierbij is wel dat men voor 1 januari 2018 aangeeft welk abonnement men wil EN de factuur die men ontvangt voor die datum voldaan is. 

Vanaf het moment dat wij software leveren (dus sinds 1986) worden wij benaderd door gebruikers met allerlei vragen. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot installatie en het gebruik van het programma. Vaak worden wij benaderd met vragen over de materie zoals die verwoord is in de NEN-normen. Ook worden we gevraagd om gemaakte berekeningen te beoordelen enz. Deze vragen gaan veel verder dan ondersteuning van het programma zelf. In verband hiermee hebben we besloten om de ondersteuning die wij geven vanaf 1 januari 2018 te splitsen Sigma Support en Helpdesk Sigma.  Sigma Support is kosteloos. Voor Helpdesk Sigma kan iedereen een abonnement afsluiten.

Situatie vanaf 1 januari 2018

 

Sigma en Sigma VTV gaan gebruiken op basis van abonnement

Iedereen kan een abonnement afsluiten voor gebruik van Sigma voor een periode van een maand tot drie jaar. Ditzelfde geldt voor programma Sigma VTV en de Helpdesk Sigma. Via een dongle wordt het aantal gebruikers geregistreerd (net als nu het geval is). De abonnementsvorm is flexibel, men kan kiezen voor single-user (programma kan door één gebruiker, op één PC worden gebruikt) of multi-user (programma kan door meerdere gebruikers op meerdere Pc’s worden gebruikt).

Tarieven abonnementen Sigma, Sigma VTV en Helpdesk Sigma

Huidige klanten die vóór 1 januari 2018 bestellen EN hun betaling vóór 1 januari 2018
voldoen ontvangen 40% korting op bovenstaande abonnementen.

Helpdesk Sigma software / NEN 3650 & NEN 3651

Jaarlijks tarief 250 Euro per jaar per abonnement (fair use policy).

Alle bedragen zijn excl. BTW