Cursus Sigma 2018 en NEN- normen 3650 – 3651

De cursus Sigma en NEN Normen 3650 – 3651 is in de basis een drie- daagse cursus. Gedurende deze cursus dagen worden zowel aspecten van de NEN-Normen 3650 en 3651 als de mogelijkheden van het programma Sigma 2018 besproken.

Zie hier een overzicht van de onderwerpen welke besproken worden: Cursus Sigma en NEN- normen 3650 en 3651

Mocht u zelf een case hebben welke u graag bespreekt kunt u deze inleveren voorafgaand aan de cursus of gedurende de cursus dagen zelf. Er bestaat gedurende de dagen ruimte om onderwerpen of vraagstukken aangedragen door de cursisten zelf te bespreken. Voor de cursist is het tenslotte prettig wanneer de kennis direct toepasbaar is.

Wanneer wij voldoende aanmeldingen voor een cursus hebben ontvangen organiseren wij deze cursus, er bestaat dan ook geen vaste locatie. Zo kan de locatie Amsterdam zijn, maar ook bv. Zwolle of Breda.

Naast de drie- daagse cursus organiseren wij ook opfrisdagen, of een twee- daagse cursus.

Ook hiervoor geldt, wanneer wij voldoende aanvragen hebben organiseren wij deze cursus, alle cursussen kunnen ook bij een bedrijf ‘in huis’ georganiseerd worden.

Onze tarieven per persoon (ongewijzigd sinds 01 januari 2016):

Bij een aanmelding van vijf personen bieden wij een korting aan van 20% en zo wordt ook korting aangeboden in combinatie met de aanschaf van het programma Sigma 2018.

Heeft u zich aangemeld voor de cursus Sigma krijgt u een week voorafgaand aan de cursus het cursus boek toegestuurd. Had u het cursus boek toch al in willen zien Cursus Boek Sigma.

Voor vragen over het cursus aanbod of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Caroline Kusters,  email:  caroline@schrijvers.nl