Cursus No-Dig Ontwerp en Uitvoering

Adviesbureau Schrijvers b.v. verzorgt sinds 1998 cursussen ober de NEN- normen 3650 – 3651.

Sinds 2012 is deze cursus toegevoegd, de cursus No- Dig Ontwerp en Uitvoering, dit is een 3- daagse praktijkcursus over sleufloze aanlegtechnieken. Prettig van deze cursus is, en dat zegt de naam al, dat je als cursist projecten en cases mee kan nemen ter bespreking. Situaties van ‘het moment’ worden besproken.

De Cursus No- Dig Ontwerp en Uitvoering zal weer georganiseerd worden in september.

Voor meer informatie over deze cursus, het cursus aanbod, cursus data en/of andere vragen: caroline@schrijvers.nl.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Grondmechanische parameters voor de berekening van buisleidingen
 • Geotechnisch onderzoek
 • Uitleg over de eisen van Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies en Waterschappen
 • Verschillen tussen de diverse boortechnieken
 • Horizontaal bestuurbare boormethode (enkele buis / mediumbuis in mantelbuis)
  • Basisprincipes boortechniek
  • In- en uittredehoeken
  • Toelaatbare kromtestralen
  • Toe te passen leidingmaterialen
  • Pilotboringen, ruimen boorgangen en intrekken leiding(en)
  • Rollenbanen, uitlegstroken
  • Gebruik van betoniet als boorspoeling
  • Intrekoperatie
   • Geheel of gedeeltelijk vullen
   • Intrekbogen
  • Belastingen op boringen in de gebruiksfase
   • Grondbelasting
   • Verkeersbelastingen
   • Inwendige druk
   • Temperatuurverschillen
  • Invloed boortechniek op de omgeving
 • Gesloten frontboringen
  • Basisprincipes boortechniek
  • Toe te passen leidingmaterialen
  • Perskuip- en ontvangkuip
  • Perskrachten
  • Tussendrukstations
  • Onderwaterbeton
  • Belastingen op boringen in de gebruiksfase
   • Grondbelastingen
   • Verkeersbelastingen
   • Inwendige druk
   • Temperatuurverschillen
  • Invloed boortechnieken op de omgeving
 • Praktijkervaringen horizontaal gestuurde boringen en gesloten frontboringen

Cursustarieven vanaf 1-1-2016 per persoon

Cursus-
1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
tarieven
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting, ook bestaat de mogelijkheid om de cursus bij een bedrijf ‘in huis’ te geven.

Cursussen worden in het hele land gegeven. Voor meer informatie over bestaande cursussen, andere mogelijkheden of vragen: caroline@schrijvers.nl.
Bedragen zijn excl. BTW