Overzicht updates Sigma

Overzicht van alle wijzigingen/aanvullingen van het programma.

Sigma 2024:

Versie 1.3:
• Probleem met verspringende NAP-maten opgelost.
• Probleem rechtsklik/vraagteken ontwerpdruk.
• Knop toegevoegd voor automatisch plaatsen doorsneden langs boorprofiel
• Probleem melding “Geen doorsnede bij de bocht” opgelost.
 
Versie 1.2.2:
• Probleem gereduceerde grondbelasting i.c.m. bochten opgelost.
• Probleem bij importeren sommige Sigma 2022 bestanden opgelost.
• Probleem bij Duitse printuitvoer opgelost.
 
Versie 1.2:
• Probleem zoomen bij boogboringen opgelost.
• Bij importeren via Drill Control of ProCAD/HDD Design wordt standaard Grafiek I geselecteerd.
• Bij importeren via Drill Control of ProCAD/HDD Design wordt bij waterkruisingen geen verkeer toegepast.
• Horizontale neutrale steundruk standaard aangevinkt. Sigma bepaalt of dit wel/niet is toegestaan.
• Probleem met niet correct meenemen invoer in steundrukken naar printuitvoer opgelost.
• Probleem opgelost bij niet correct tonen van logo in opties.
• Probleem opgelost bij openen/sluiten bestand met invoer dekking pleistoceen in geval van gereduceerde grondbelasting.
 
Versie 1.1:
• Printuitvoer aangepast. In sommige gevallen kwam een foutmelding voor vanwege te veel geheugen gebruik.
• Probleem met niet veranderen opleghoeken verholpen.
• Probleem met niet correct meenemen invoer in Doorsnede-blok naar printuitvoer opgelost.
 
Versie 1.0
• Meer leidingdelen dan 5 mogelijk
• Horizontale bochten
• Verbeterde invoer
• Inlezen DrillControl tekeningen
• Inlezen ProCAD HDD Design tekeningen
• Extra PE SDR-klassen
• Verslepen van boorprofiel mogelijk
• Invoer van NAP-maten (of andere b.v. TAW etc.)

Sigma 2022:

Versie 1.7
• Berekening B1 aangepast
• Probleem met licentienummers/SSL-certificaten opgelost
Versie 1.6
• Kwelwegberekening aangepast
Versie 1.5
• Aanpassing berekening G bij boorspoeldrukken
• Aanpassing berekening R en B1 bij gewelfwerking
• Nummering bij equivalente diameter
• Standaard 3 buizen bij bundel ipv. 2
Versie 1.3.7
• Tekstuele aanpassing bij berekening erosiekrater gas.
Versie 1.3.6
• Invoer drukken (absolute- en overdruk) aangepast bij berekening erosiekrater gas.
Versie 1.3.2
• Probleem bij openen .sigma-bestanden van doorpersingen opgelost
• Bij importeren van ProCAD HDD boorprofielen wordt de NAP-hoogte van het maaiveld meegenomen. Deze wordt getoond bij het inlezen van sonderingen/GEF-bestanden.
Versie 1.3
• Berekening erosiekrater bij gas aangepast
Versie 1.2
• Importeren van ProCAD HDD boorprofielen mogelijk gemaakt
Versie 1.1
• Berekeningen voor intersectiemethode (‘Meet in the Middle’) toegevoegd
Versie 1.0
• Invoer aantal bundelbuizen mogelijk, voor automatische berekening van de reductie van de wrijving bij intrekken
• Extra tabel met karakteristieke waarden van de trekkrachten t.b.v. bepaling grootte boormachine

Sigma 2020:

Versie 3.1.8
• Extra tabel met vergelijking wel/niet gereduceerde grondbelasting bij berekening HDD
• Extra kolom met qn,r (naast Qn,r) bij berekening HDD
Versie 3.1.3
• Probleem opgelost bij printuitvoer in buitenlandse talen
• Uitleg weegfactoren bij kwelwegberekening toegevoegd (onder vraagteken)
• Omschrijving grondsoortafhankelijke factor bij kwel aangepast naar creep-factor
• Ruimgang met grootste diameter wordt gebruikt bij de bepaling van Rp,max, vm en pmin
• Bepaling Ro bij Rp,max en pmax uitgewerkt
• Bepaling R en B1 bij Qn,r uitgewerkt
Versie 3.1
• Uitgebreidere boorspoeldrukberekeningen pilot-, ruim- en intrekfase
• Rechtsklik-tabel met mud parameters
• Probleem opgelost bij openen oudere .sigma-bestanden
Versie 3.0
• Uitgebreider boorspoeldrukberekeningen met viscositeit en debiet
Versie 2.1.3
• Printen van annulaire ruimte bij boorspoeldrukgrafiek
• Aanpassing IOWA-steundruk bij doorpersing en gelegd-geperst
• Aanpassing printen minimaal benodigde ringstijfheid bij staal
Versie 2.1.2
• Printen van de sondeergrafiek van gebruikte GEF-bestanden
• Aanpassing naam sondering in invoertabel
• Aanpassing eenheid lengte boring bij losse boorspoeldrukberekening
• Toepassen van materiaalfactor bij GVK aangepast
Versie 2.0.6
• Grafieken boorspoeldrukken pilot- en ruimgang aangepast
• Probleem met plaatjes in printuitvoer
Versie 2.0.4
• Grafieken boorspoeldrukken pilot- en ruimgang aangepast
• GEF-bestanden/sonderingen in te lezen bij alle aanlegtechnieken
• Probleem opgelost bij inlezen van een bepaald soort GEF-bestand
• Probleem bij normeren E100-waarde i.c.m. gereduceerde grondbelasting
• Naam v/d gebruikte sondering wordt getoond in printuitvoer
Versie 2.0
• Pilot- en ruimgang in één berekening
• Pilot- en ruimgang in boorpspoeldrukken-grafiek
• Tabel standaard maten boorkoppen en boorstangen
• E100-waarde normeren volgens NEN3650-1:2020 B.4
• E1-waarde bepalen volgens NEN3656:2015 H.1
• Proxy-instellingen bij serienummer/licentie
• Deflectie aangepast aan NEN3650-1:2020 D.4.2
• Probleem met speciale leestekens in `Naam van het project` opgelost
• Probleem bij spanningen GVK-leidingen opgelost
• Plaatje ter verduidelijking van lengtes bij boorprofiel
Versie 1.0.9
• Aangepast aan nieuwste NEN-normen 3650/3651:2020
• Diverse andere aanpassingen

Sigma 2018:

Versie 1.5
• Toelaatbare spanning bij nodulair gietijzeren buizen aangepast
• Onzekerheidsfactor voor ondergrondse straal bij trekkrachtberekening HDD nu vrij aanpasbaar
• “Opslaan als…” altijd aan
• Eenheid σq in tabel HDD-berekening aangepast
• Foutmelding Wibu-Key verbeterd
• E-moduli GVK-berekening aangepast
Versie 1.0
• Het nieuwe type GEF-bestanden van Dino-loket is nu in te lezen.
• Bepaalde GEF-bestanden van derden (o.a. Lankelma) zijn nu in te lezen.

Overzicht van alle wijzigingen/aanvullingen van het programma Sigma 2016:

Versie 1.4
• Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers de foutmelding “IPCRemoteService” te zien kregen.
Versie 1.3.2
• Probleem rechts-klikken bij invoer voor gereduceerde grondbelasting
• Probleem met check op hardware-sleutel
Versie 1.3
• Engelse teksten verbeterd
Versie 1.2
• Probleem opgelost bij printen boorprofiel in uitvoer
• Engelse teksten verbeterd
• Onjuiste versienummer in achtergrond aangepast
• Problemen met zip-versie van downloadpagina
Versie 1.1
• Berekening B1 bij gereduceerde grondbelasting
• Beddingsconstanten-tabel bij Gelegd/Geperst
• Ringstijfheid PE aangepast
• Rechtsklik PE-tabel
Versie 1.0
Tabbladen berekening en uitvoer nu te verplaatsten
De schets met het boorprofiel kan verplaatst worden (bijv. naar 2e scherm)
Diverse andere wijzigingen:
• Ringstijfheid PE+PVC+GVK aangepast
• Toelaatbare spanning NGIJ aangepast
• Poissonconstanten NGIJ aangepast
• Diameter ruimer, verkeersbelasting , grondwater, bekleding meer decimalen
• Foutieve eenheden beddingsconstante aangepast
• Tabel 8.5.2.4 aangepast
• Bug GVK+drukloos+bocht combinatie
• Kwelwegen, keuze weegfactoren aangepast
• Printprobleem bij Engelstalige PC’s
• Bug gereduceerde grondbelasting opgelost, wanneer dekking pleistoceen gelijk aan de gronddekking was
• GVK lange & korte duur toelaatbare spanning toegepast
• Implosieberekening ook bij staal toegevoegd
• Spanning in langsrichting aangepast conform NEN 3650-3 8.5.4.4 i.p.v. 8.5.2.6
• Bug bekleding bij opwaarts gewicht HDD opgelost

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de ervaringen van de gebruikers. Graag horen wij of bepaalde opties/functies gemist worden in Sigma.