Overzicht updates Sigma

Overzicht van alle wijzigingen/aanvullingen van het programma
Sigma 2020:

Versie 1.0.9
• Aangepast aan nieuwste NEN-normen 3650/3651:2020
• Diverse andere aanpassingen

Sigma 2018:

Versie 1.5
• Toelaatbare spanning bij nodulair gietijzeren buizen aangepast
• Onzekerheidsfactor voor ondergrondse straal bij trekkrachtberekening HDD nu vrij aanpasbaar
• “Opslaan als…” altijd aan
• Eenheid σq in tabel HDD-berekening aangepast
• Foutmelding Wibu-Key verbeterd
• E-moduli GVK-berekening aangepast
Versie 1.0
• Het nieuwe type GEF-bestanden van Dino-loket is nu in te lezen.
• Bepaalde GEF-bestanden van derden (o.a. Lankelma) zijn nu in te lezen.

Overzicht van alle wijzigingen/aanvullingen van het programma Sigma 2016:

Versie 1.4
• Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers de foutmelding “IPCRemoteService” te zien kregen.
Versie 1.3.2
• Probleem rechts-klikken bij invoer voor gereduceerde grondbelasting
• Probleem met check op hardware-sleutel
Versie 1.3
• Engelse teksten verbeterd
Versie 1.2
• Probleem opgelost bij printen boorprofiel in uitvoer
• Engelse teksten verbeterd
• Onjuiste versienummer in achtergrond aangepast
• Problemen met zip-versie van downloadpagina
Versie 1.1
• Berekening B1 bij gereduceerde grondbelasting
• Beddingsconstanten-tabel bij Gelegd/Geperst
• Ringstijfheid PE aangepast
• Rechtsklik PE-tabel
Versie 1.0
Tabbladen berekening en uitvoer nu te verplaatsten
De schets met het boorprofiel kan verplaatst worden (bijv. naar 2e scherm)
Diverse andere wijzigingen:
• Ringstijfheid PE+PVC+GVK aangepast
• Toelaatbare spanning NGIJ aangepast
• Poissonconstanten NGIJ aangepast
• Diameter ruimer, verkeersbelasting , grondwater, bekleding meer decimalen
• Foutieve eenheden beddingsconstante aangepast
• Tabel 8.5.2.4 aangepast
• Bug GVK+drukloos+bocht combinatie
• Kwelwegen, keuze weegfactoren aangepast
• Printprobleem bij Engelstalige PC’s
• Bug gereduceerde grondbelasting opgelost, wanneer dekking pleistoceen gelijk aan de gronddekking was
• GVK lange & korte duur toelaatbare spanning toegepast
• Implosieberekening ook bij staal toegevoegd
• Spanning in langsrichting aangepast conform NEN 3650-3 8.5.4.4 i.p.v. 8.5.2.6
• Bug bekleding bij opwaarts gewicht HDD opgelost

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de ervaringen van de gebruikers. Graag horen wij of bepaalde opties/functies gemist worden in Sigma.