Software

Adviesbureau Schrijvers heeft het programma Sigma ontwikkeld en levert daarnaast Sigma VTV.

Met behulp van het programma Sigma kunt u sterkteberekeningen voor ondergrondse pijpleidingen maken op basis van de vigerende NEN 3650 en NEN 3651. Met het programma Sigma VTV kunnen bestaande leidingen in waterkeringen getoetst worden.