Software

Adviesbureau Schrijvers biedt het programma Sigma 2020 en Sigma VTV.

Middels het programma Sigma kunt u sterkteberekeningen voor pijpleidingen maken. Het programma Sigma is in de huidige vorm een Windows-programma en vloeit voort uit onder andere de door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde programma’s PLC, PLdisk, No-Dig, Sigma 3651, Sigma 51/52.

Sigma VTV is een programma waarmee bestaande leidingen in waterkeringen getoetst kunnen worden. Het programma wordt continue ontwikkeld. Zodra er een wijziging is in een van de NEN-normen wordt Sigma VTV aangepast.

Ontstaansgeschiedenis. Het programma Sigma is in de huidige vorm een Windows-programma en vloeit voort uit onder andere de door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde programma’s PLC, PLdisk, No-Dig, Sigma 3651, Sigma 51/52. In 1982 is Kees Schrijvers, oprichter en eigenaar van het Adviesbureau, begonnen met het ontwikkelen van software om berekeningen voor pijpleidingen te maken. De eerste versie van het computerprogramma PLC (PijpLeidingCode)was gericht op de Pijpleidingcode (een uitgave van de provincie Zuid-Holland). In de Pijpleidingcode stonden voorschriften voor het maken van berekeningen voor transportleidingen.

De Pijpleidingcode is inmiddels vervangen door NEN-normen. Anno 2010 zijn dit de NEN 3650, de NEN 3651 en de NPR 3659 inclusief wijzigingsbladen. Deze normen zijn te bestellen via het Normalisatie-instituut: www.nen.nl 

Met het programma Sigma worden gestyleerde berekeningen gemaakt, deze kunt u zelf maken indien u het programma goed onder de knie heeft. U kunt de complexe berekeningen echter ook aan ons uitbesteden.  Ter voorbeeld: bij grote diameters, hoge drukken of forse zettingen zijn meer uitgebreide sterkteberekeningen nodig, deze kunnen wij verzorgen.

Sinds 01 januari 2018 hebben wij een “Helpdesk Sigma” opgezet. Bij het afsluiten van de Helpdesk Sigma krijgt u ten alle tijden ondersteuning bij het werken met het programma Sigma 2020, vragen over de NEN en bieden wij hulp met het maken van uw berekeningen of het controleren van uw berekeningen.

Naast de Helpdesk Sigma bieden wij ook Sigma Support, deze service is uiteraard kosteloos, dit betreft IT- kwesties.