Projecten

Controle vergunningaanvragen provincie Zuid-Holland

In samenwerking met RPS BCC controleren wij sinds maart 2010 alle ingekomen vergunningaanvragen van gestuurde boringen door provinciale wegen en vaarwegen.

Het A4-project in Amsterdam

Het A4-project betrof het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in het westelijk havengebied van Amsterdam en het in verband hiermee slopen van twee rwzi’s. Om het afvalwater naar de nieuwe zuivering te transporteren was het nodig om circa 50 kilometer leidingen aan te leggen. De diameters van deze leidingen varieerden van 700 mm tot 2000 mm. Vanwege de complexe kruisingen met wegen, dijken en kanalen is Adviesbureau Schrijvers door DWR (thans Waternet) ingeschakeld om de sterkteberekeningen te maken. In het project werden regelmatig gesloten front boringen uitgevoerd (diameters van 1200 mm tot 2000 mm). De langste gesloten front boring was 1600 m. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vijftal pers- en ontvangstkuipen. Ook werden er leidingen aangelegd volgens de horizontaal gestuurde boormethode. Deze boringen varieerden qua diameter van 700 mm tot 1000 mm. De langste horizontaal gestuurde boring was de boring onder het IJ door met een lengte van 1100 meter.

Herstel Wilnis

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 is een gedeelte van de boezemkade van Wilnis afgeschoven, met als gevolg een doorbraak van de dijk. Vrij snel na de dijkverschuiving in Wilnis is ons gevraagd om te komen helpen bij de herstelwerkzaamheden.