Maandelijkse archieven: oktober 2016

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade

Het Gerechtshof Amsterdam wees op 20 september jl. arrest in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade. Dat is goed nieuws voor grondroerders, zo betoogt advocaat Suzanne Zuidam in Cobouw. Lees hier de uitspraak van het Gerechtshof In deze zaak heeft de netbeheerder, Liander, toegelicht dat aan deze zaak een zekere precedentwerking… Lees meer »

Uitgebreide sterkteberekening nodig?

Wij zijn sinds 1980 bezig met adviezen en berekeningen inzake de Pijpleidingcode en de NEN 3650 en NEN 3651. Aangezien wij steeds meer verzoeken kregen om complexe kruisingen door te rekenen is door ons bureau een licentie afgesloten voor PLE4Win. Hierdoor zijn wij in staat om uitgebreide sterkteberekeningen te maken. Heeft u uitgebreide sterkteberekeningen nodig?… Lees meer »

Kennisnetwerk

Sinds 1979 adviseren wij over leidingen in waterkeringen, wegen en kanalen. In die tijd werd in een groot deel van Nederland de Pijpleidingcode voorgeschreven. Die code is later vervangen door de NEN 3650-serie. Met ons programma Sigma kunnen sterkteberekeningen uitgevoerd worden volgens deze normen.