Cursussen

In de basis organiseren wij twee drie- daagse cursussen, de cursus Sigma 2020 en NEN normen 3650- 3651 en de praktijkgerichte cursus No- Dig ontwerp en uitvoering.

Ook worden cursussen georganiseerd op maat, daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een opfrisdag van één van de cursussen of een cursus waarin aspecten van beide cursussen aan bod komen.

 

Gedurende de drie- daagse cursus Sigma 2020 en NEN – normen 3650 – 3651 worden alle aanlegtechnieken besproken in combinatie met praktijkvoorbeelden en krijgen cursisten voldoende uitleg om sterkteberekeningen te maken en/of te beoordelen.  En wordt gedurende deze dagen gebruik gemaakt van laptops.

Wij vullen de cursus dagen in naar de wensen van de cursisten, zo kan het zijn dat bijvoorbeeld de aanleg van leidingen in en langs waterkeringen uitvoerig wordt besproken wanneer er een cursus georganiseerd wordt voor waterschapspersoneel. Of wordt de nadruk gelegd op het ontwerp van een boortracé als het gaat om een cursus voor een boorbedrijf.

 

Wanneer wij voldoende aanmeldingen voor een cursus hebben ontvangen organiseren wij deze cursus, er bestaat dan ook geen vaste locatie. Zo kan de locatie Amsterdam zijn, maar ook bv. Zwolle of Breda.

De eerstvolgende cursus is de praktijkgerichte cursus No- Dig ontwerp en uitvoering in combinatie met de cursus van Sigma/NEN 3650. Deze staat gepland voor de komende zomer.

Voor vragen over het cursus aanbod of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Kees Schrijvers, email: kees@schrijvers.nl.