Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

door | 11 mei 2018

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze verordening vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in Europa, maar ook daarbuiten.

Wat wil men met de AVG bereiken?

  • Databescherming van EU-burgers verbeteren;
  • De plicht voor databeveiliging vergroten;
  • Datalekken verplicht rapporteren.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn voor de AVG

A. Persoonlijke privacy

Alle personen van wie de organisatie gegevens verwerkt, hebben het recht om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren.

B. Controle en notificatie

Organisaties zijn verplicht om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren.

C. Transparant beleid

Organisaties zijn verplicht om duidelijk te vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd.

Hoe gaan we met bovenstaande om op Schrijvers.nl 

Gebruikers die zich op Schrijvers.nl geregistreerd hebben, zijn in 99,99% geval klanten die met ons programma Sigma werken. Bij registratie dient men een geldig mailadres op te geven. Hun naam en de naam die men wenst te gebruiken (deze naam wordt “schermnaam” genoemd) worden samen met hun mailadres op de server van Schrijvers.nl opgeslagen. Deze informatie is alleen bereikbaar voor de webmaster Bastiaan Bertelkamp en eigenaar Kees Schrijvers van Schrijvers.nl

  • Deze gegevens worden met niemand gedeeld;
  • Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon die zich ooit geregistreerd heeft dit wenst;
  • Indien hij/zij van mening is dat de gegevens verwijderd moeten worden kan men een mail sturen aan kees@schrijvers.nl

NOOT: Op Internet vonden we deze website met meer informatie over de AVG. Veel van bovenstaande tekst is van deze website gehaald.