Monthly Archives: maart 2020

Welkom

Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers. Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen. Het programma Sigma is aangepast aan de laatste NEN 3650 & 3651. Het programma werkt voortaan met een… Read More »

Acceptatieschema Horizontaal gestuurde boringen

Wanneer een HDD in uitvoering gaat, zijn er diverse zaken die beoordeeld moeten worden. Het begint bij het boorplan, vervolgens het inrichten van de boorlocatie en daarna de start van de pilot-boring. Zie bijlage. Mag met bronvermelding gebruikt worden. Dit soort schema’s worden toegelicht tijdens cursussen en workshops. Acceptatieschema HDD Adviesbureau Schrijvers b.v. Maart 2020