Maandelijkse archieven: maart 2020

Acceptatieschema Horizontaal gestuurde boringen

Wanneer een HDD in uitvoering gaat, zijn er diverse zaken die beoordeeld moeten worden. Het begint bij het boorplan, vervolgens het inrichten van de boorlocatie en daarna de start van de pilot-boring. Zie bijlage. Mag met bronvermelding gebruikt worden. Dit soort schema’s worden toegelicht tijdens cursussen en workshops. Acceptatieschema HDD Adviesbureau Schrijvers b.v. Maart 2020