Toelaatbare spanningen bij HDD’s

door | 14 juni 2024

Met ons programma Sigma kan iedereen sterkteberekeningen maken van o.a. horizontaal  gestuurde boringen. Er zijn meer programma’s waarmee dit kan. In Nederland onderscheiden we uitgebreide sterkteberekeningen en vereenvoudigde berekeningen. Met uitgebreide sterkteberekeningen wordt de HDD, vaak met de beide aansluitingen aan de rest van het leidingnet, als een model berekend. Dat is bij vereenvoudigde berekeningen niet zo. Je berekent dan de HDD zelf en eventueel de aansluitingen (in aparte berekeningswijze, de gelegd/geperst methode (kan ook in Sigma).

Bij de uitgebreide sterkteberekeningen is de toelaatbare spanning bij staal veel hoger dan bij een vereenvoudigde sterkteberekening. Het kan dus de moeite waard zijn om een uitgebreide berekening te maken indien de leiding niet voldoet in een vereenvoudigde berekening.

Het is dus belangrijk om te beseffen dat intrekken van de leiding trekkracht + buiging geeft. Die impact moet worden berekend. Wanneer de leiding met kranen omhoog gehouden wordt tijdens intrekken veroorzaakt dit extra spanningen, daar moet dan ook rekening mee gehouden worden.

In de bedrijfssituatie moet met o.a. inwendige druk, grond, verkeer en temperatuur gerekend worden. Deze belastingen veroorzaken spanning die op een bepaalde wijze moeten worden opgeteld. Dit verandert niets aan de toelaatbare spanningen. Die is en blijft gemaximaliseerd zoals in de bijlage is beschreven.

In bijgaande presentatie kan iedereen die betrokken is bij zo’n berekening, als constructeur, engineer of als vergunningverlener, in een oogopslag zien welke materiaalspanningen toelaatbaar zijn bij stalen leidingen en bij PE leidingen bij een HDD.

Vragen? Laat het weten. Uitleg over spanningen