Advieswerkzaamheden

Als adviesbureau geven wij adviezen over ontwerpen, de aanleg, het onderhoud en beheer van leidingen in en langs waterstaatswerken.
Hiervoor maken wij gebruik van onder andere de NEN 3650 – 3651 serie (de voormalige Pijpleidingcode) en de NPR 3659.

Wij kunnen vergunningaanvragen compleet verzorgen maar ook uw vergunningaanvraag beoordelen. Daarnaast voeren wij overleg met vergunningverleners.

Regelmatig worden wij ingeschakeld om tracéstudies uit te voeren. Wanneer de gewenste diameters bekend zijn kunnen wij u adviseren over de beste aanlegtechnieken, de te kiezen leiding materialen en kunnen wij een nauwkeurige kostenindicatie ramen.

Voor het verzorgen van alle adviezen betreft leidingen, het toetsen van de bestaande leidingen of het maken van de sterkteberekeningen voor nieuwe leidingen maken wij gebruik van ons programma Sigma 2020.