Mogelijkheden

Ontstaansgeschiedenis.

Het programma Sigma is in de huidige vorm een Windows-programma en vloeit voort uit onder andere de door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde programma’s PLC, PLdisk, No-Dig, Sigma 3651, Sigma 51/52. In 1982 is Kees Schrijvers, oprichter en eigenaar van het Adviesbureau, begonnen met het ontwikkelen van software om berekeningen voor pijpleidingen te maken.

De eerste versie van het computerprogramma PLC (PijpLeidingCode)was gericht op de Pijpleidingcode (een uitgave van de provincie Zuid-Holland). In de Pijpleidingcode stonden voorschriften voor het maken van berekeningen voor transportleidingen.

De Pijpleidingcode is inmiddels vervangen door NEN-normen. Anno 2010 zijn dit de NEN 3650, de NEN 3651 en de NPR 3659 inclusief wijzigingsbladen. Deze normen zijn te bestellen via het Normalisatie-instituut.www.nen.nl

Er zijn verschillende aanlegtechnieken. Voor elke aanlegtechniek is een rekenmodule beschikbaar.

Wanneer op “Open sleuf” geklikt wordt verschijnt het volgende invoerscherm: