Mogelijkheden

Middels het programma Sigma 2024 kunt u sterkteberekeningen voor pijpleidingen maken.

Indien u kiest voor een nieuwe berekening heeft u de keuze uit een open sleuf, horizontaal gestuurde boring, een boorspoeldruk berekening, een kwelweg berekening, gelegd/ geperst berekening, een doorpersing en een berekening wat een veiligheidszone betreft. Voor elke aanlegtechniek is een rekenmodule beschikbaar.

Het programma is zo ontworpen dat het gebruiksvriendelijk maar voornamelijk inzichtelijk is.

Zoals te zien in het hoofdscherm bij een horizontaal gestuurde boring bestaat het maken van de berekening uit onderdelen. Bij elk losse onderdeel staat rechts boven een kleine cirkel met een vraagteken.

Ter voorbeeld, het eerste onderdeel betreft (links boven in het scherm) “Leiding en materiaalgegevens (Mediumleiding)”, indien u op het vraagteken klikt kunt u daar de keuze maken of het een stalen leiding betreft of een PE leiding. Maakt u deze keuze dan krijgt u een overzicht van de bestaande uitwendige middellijnen en de wanddiktes te zien.

Zo kunt ook bij het maken van een open sleuf berekening een keuze maken betreft de importantie factor, mocht u twijfelen klikt u op het vraagteken, u krijgt dan direct inzicht in hoe deze factor tot stand komt.

In het keuze scherm vind u een keuzebalk “opties”, hier kunt u precies aangeven welke gegevens u geprint zou willen hebben, hier voegt u onder andere met gemak het logo van uw bedrijf toe. Ook kunt u aangeven of u het getekende boorprofiel in de printuitvoer terug zou willen zien of bijvoorbeeld de boorspoeldrukberekening.

Als we kijken naar enkele onderdelen van een printuitvoer Sigma 2020 van een horizontaal gestuurde boring zien we onder andere:

Niet alleen ziet u de optredende spanningen en de toelaatbare spanningen, u ziet ook de formules achter de uitkomsten. U kunt dus precies herleiden hoe de uitkomsten zijn opgebouwd. Dit is praktisch bij het maken van uw berekening, maar ook als u een berekening controleert zijn de opbouw van de uitkomst en de achterliggende formules te herleiden en dus inzichtelijk.