Cursus Sigma 2020 en NEN 3650/3651

Wij plaatsen de komende weken overzichten op de website van alle onderliggende tabellen die in Sigma worden gebruikt. Ook zijn we bezig met Sigma stap voor stap. Zie de sheets met oefeningen.

Sigma 2020 Tabellen en overzichten Open sleuf berekening 10-4-21

Sigma 2020 Oefeningen boorprofiel horizontaal gestuurde boring 10-4-21

Sigma 2020 Oefeningen tot en met deel over grondbelasting 10-4-21

Sigma 2020 Oefeningen veiligheidszones en inwendige druk 10-4-2021

De cursus Sigma en NEN 3650/3651 is een driedaagse cursus. Gedurende deze cursus dagen worden zowel aspecten van de NEN-normen 3650 en 3651 als de mogelijkheden van het programma Sigma 2020 besproken. Cursisten werken met het programma Sigma en aan de hand van voorbeelden worden invoermogelijkheden en resultaten toegelicht.

Zie hier een overzicht van de onderwerpen welke besproken worden: Cursus Sigma en NEN- normen 3650 en 3651
Mocht u zelf een case hebben welke u graag bespreekt kunt u deze inleveren voorafgaand aan de cursus of gedurende de cursus dagen zelf. Er bestaat gedurende de dagen ruimte om onderwerpen of vraagstukken aangedragen door de cursisten zelf te bespreken. Voor de cursist is het tenslotte prettig wanneer de kennis direct toepasbaar is. Naast de drie- daagse cursus organiseren wij ook opfrisdagen, of een twee- daagse cursus.

Onze tarieven per persoon:

Bij aanmelding van vijf personen van een bedrijf bieden wij een korting aan van 20%. Deze korting wordt ook aangeboden wanneer iemand besluit om een abonnement op het programma Sigma te nemen.

Heeft u zich aangemeld voor de cursus Sigma krijgt u een week voorafgaand aan de cursus het cursus boek toegestuurd. Had u het cursus boek toch al in willen zien Cursus Boek Sigma.

Voor vragen over het cursus aanbod of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  kees@schrijvers.nl