Sigma 2024 en NEN 3650/3651

In Sigma worden veel tabellen gebruikt. Zie de sheets met oefeningen.

Sigma 2020 Tabellen en overzichten Open sleuf berekening 10-4-21
Sigma 2020 Oefeningen boorprofiel horizontaal gestuurde boring 10-4-21
Sigma 2020 Oefeningen tot en met deel over grondbelasting 10-4-21
Sigma 2020 Oefeningen veiligheidszones en inwendige druk 10-4-2021

We hebben ook een aantal voorbeeldrapporten:

In deze rapporten wordt uitleg over diverse berekeningen gegeven. Het betreft berekeningen van een horizontaal gestuurde boring (met boorspoeldrukken en trekkrachten), een open sleuf berekening en een gelegd/geperst berekening. Ook wordt een kwelwegberekening verduidelijkt.

Voorbeeld rapport Open sleuf berekening Sigma 2022
Voorbeeld rapport Gelegd-geperst berekening gasleiding Sigma 2022
Voorbeeld rapport bundelboring HDD Sigma 2022
Voorbeeld rapport Doorpersing stalen leiding Sigma 2022
Voorbeeld rapport kwelwegberekening kanaalkruising
Horizontaal gestuurde boring Sigma 2022

Veiligheidszones berekenen met Sigma 2022
Invloed van bochten volgens NEN 3650 berekenen met Sigma2022
Berekenen gewelfwerking bij HDD 
Nano Drill en boogboringen
Perskrachtberekening volgens methode Staheli/Schrijvers

We geven cursus over Sigma en de normen NEN 3650/3651. Dit is een driedaagse cursus. Gedurende deze cursus dagen worden zowel aspecten van de NEN-normen 3650 en 3651 als de mogelijkheden van het programma Sigma 2024 besproken. Cursisten werken met het programma Sigma en aan de hand van voorbeelden worden invoermogelijkheden en resultaten toegelicht.

Zie hier een overzicht van de onderwerpen welke besproken worden: Cursus Sigma en NEN- normen 3650 en 3651
Mocht u zelf een case hebben welke u graag bespreekt kunt u deze inleveren voorafgaand aan de cursus of gedurende de cursus dagen zelf. Er bestaat gedurende de dagen ruimte om onderwerpen of vraagstukken aangedragen door de cursisten zelf te bespreken. Voor de cursist is het tenslotte prettig wanneer de kennis direct toepasbaar is. Naast de driedaagse cursus organiseren wij ook opfrisdagen, of een tweedaagse cursus.

Op een locatie waar deelnemers naar toe moeten komen:

Eendaagse cursus: 590 Euro
Tweedaagse cursus: 990 Euro
Driedaagse cursus: 1390 Euro

Indien de cursus in-company gegeven kan worden zijn de tarieven als volgt:
Eendaagse cursus: 575 Euro
Tweedaagse cursus: 950 Euro
Driedaagse cursus: 1290 Euro

Bij aanmelding van meer dan vijf personen van een bedrijf bieden wij een korting aan van 20%. Als er een abonnement op Sigma wordt afgesloten dan geldt deze korting ook.

We geven ook een opfriscursus Sigma 2024. Deze cursus is bedoeld voor gebruikers van het programma Sigma die al eerder een cursus gevolgd hebben. Het gaat dan namelijk vooral om de verschillen tussen Sigma 2022 en Sigma 2024 te bespreken. Het tarief voor een dag bedraagt 550 Euro per persoon excl. BTW. Ook hier is de korting van 20% van toepassing bij meer dan 5 personen per bedrijf (men moet allemaal wel bij hetzelfde bedrijf werkzaam zijn).

Heeft u zich aangemeld voor de cursus Sigma krijgt u een week voorafgaand aan de cursus het cursusboek toegestuurd. Had u het cursus boek toch al in willen zien Cursus Boek Sigma.

Voor vragen over het cursus aanbod of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  kees@schrijvers.nl