Cursus Sigma 2020 en NEN- normen 3650 – 3651

De cursus Sigma en NEN Normen 3650 – 3651 is in de basis een drie- daagse cursus. Gedurende deze cursus dagen worden zowel aspecten van de NEN-Normen 3650 en 3651 als de mogelijkheden van het programma Sigma 2020 besproken.

De driedaagse cursus Sigma en NEN normen staat gepland voor de maand april. Aanmelden kan nog altijd.

Cursussen worden ook intern georganiseerd. Indien u dit wenst verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Zie hier een overzicht van de onderwerpen welke besproken worden: Cursus Sigma en NEN- normen 3650 en 3651

Mocht u zelf een case hebben welke u graag bespreekt kunt u deze inleveren voorafgaand aan de cursus of gedurende de cursus dagen zelf. Er bestaat gedurende de dagen ruimte om onderwerpen of vraagstukken aangedragen door de cursisten zelf te bespreken. Voor de cursist is het tenslotte prettig wanneer de kennis direct toepasbaar is.

Naast de drie- daagse cursus organiseren wij ook opfrisdagen, of een twee- daagse cursus.

Onze tarieven per persoon (per 01 juli 2020):

Bij een aanmelding van vijf personen bieden wij een korting aan van 20% en zo wordt ook korting aangeboden in combinatie met de aanschaf van het programma Sigma.

Heeft u zich aangemeld voor de cursus Sigma krijgt u een week voorafgaand aan de cursus het cursus boek toegestuurd. Had u het cursus boek toch al in willen zien Cursus Boek Sigma.

Voor vragen over het cursus aanbod of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  kees@schrijvers.nl