Perskrachtberekening pilot gestuurde persing (OFT)

door | 3 januari 2024

Een sleufloze aanlegtechniek is de Open Front Techniek (OFT). Die techniek wordt wereldwijd toegepast. Ook veelvuldig in landen zoals Nederland, België, Duitsland en Denemarken. In de Nederlandse normen en voorschriften is geen berekeningsmethode opgenomen waarmee dergelijke persingen berekend kunnen worden. In Amerika (maar ook in andere landen) zijn hiervoor wel berekeningsmethoden ontwikkeld.

Van al die berekeningsmethoden lijkt de methode zoals die uitgewerkt is door Staheli het meest geschikt en daarom heb ik deze methode nader bestudeerd en uitgebreid met enkele “verzwarende” factoren. Dit wordt in bijgaande memo toegelicht. Ook bevat deze memo twee voorbeelden van werkelijk uitgevoerde persingen. Memo Perskrachtberekening

Wij kunnen deze berekeningen voor u uitvoeren. Wanneer u ons een tekening met bijbehorende stukken stuurt ontvangt u van ons een offerte.