Categoriearchief: Geen categorie

Welkom

Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers. Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen. Het programma Sigma is aangepast aan de laatste NEN 3650 & 3651. Het programma werkt voortaan met een… Meer lezen »

Cursussen

Adviesbureau Schrijvers had meerdere workshops en cursussen gepland in maart en april 2020. Gezien de situatie rondom corona hebben wij helaas enkele cursussen en workshops moeten verplaatsten.  De Drie- daagse cursus Sigma en NEN normen 3650 / 3651 wordt in oktober/november gegeven.  Deze wordt online gegeven. Aanmelden kan nog. Ook kunt u zich vast opgeven… Meer lezen »

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2023

De tarieven voor Sigma zijn: Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar Single user € 1.050,00 € 1.837,50 € 2.625,00 Multi user (3 users) € 1.312,50 € 2.362,50 € 3.412,50 Multi user (6 users) € 1.575,00 € 2.887,50 € 3.937,50 Multi user (10 users) € 1.837,50 € 3.412,50 € 4.462,50 Multi user (15 users)… Meer lezen »

Acceptatieschema Horizontaal gestuurde boringen

Wanneer een HDD in uitvoering gaat, zijn er diverse zaken die beoordeeld moeten worden. Het begint bij het boorplan, vervolgens het inrichten van de boorlocatie en daarna de start van de pilot-boring. Zie bijlage. Mag met bronvermelding gebruikt worden. Dit soort schema’s worden toegelicht tijdens cursussen en workshops. Acceptatieschema HDD Adviesbureau Schrijvers b.v. Maart 2020

Workshop Sigma/NEN 3650:2020/RBT-2019/Witte boekje

Veel kennis vergaren in een dag. Wie wil dat niet? Eind januari is de nieuwe NEN 3650 verschenen. Ook is de NEN 3651 vernieuwd. Als gevolg daarvan wordt het programma Sigma aangepast. Daarnaast zijn er door de jaren heen diverse wijzigingen doorgevoerd in het programma. Ook heeft Rijkswaterstaat een update van de Richtlijn Boortechniek gepubliceerd… Meer lezen »

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN. De aanleiding voor het congres is de herziening van… Meer lezen »

Proefversie “Sigma 2020 CAD Import Tool” beschikbaar

Adviesbureau Schrijvers is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het programma Sigma. Wij hebben een tool ontwikkeld die tijdens de ontwikkelfase beschikbaar is voor alle klanten om direct CAD-bestanden (DWG/DXF) van boorprofielen in te lezen in Sigma: Het gaat om hier een aparte tool voor Sigma 2020, waarmee een *.DWG-bestand (of DXF-bestand) omzet in een… Meer lezen »

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de… Meer lezen »

NEN 3650-3651 en ontheffingverlening bij de Provincie Zuid-Holland vanaf 1 april 2018

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel provinciale autowegen en vaarwegen. Wanneer een netwerkhouder, zoals een waterleidingbedrijf of een telecombedrijf, een horizontaal gestuurde boring wil uitvoeren om zo’n provinciaal waterstaatswerk te kruisen is hiervoor  vergunning nodig. De provincie Zuid-Holland heeft besloten om vanaf 1 april 2018 de ‘’sturing’’ en ‘’verantwoordelijkheid’’ voor vergunningaanvragen in het kader… Meer lezen »