Categoriearchief: Geen categorie

Welkom

Wij hebben de diverse bestanden op de website gezet om de gebruiker stap voor stap wegwijs te maken met het programma Sigma. Zie https://schrijvers.nl/cursus-sigma-2020/. Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen. Het… Meer lezen »

GEF bestanden printen in Sigma 2020

We hebben sinds vandaag een nieuwe update van Sigma online gezet. Bij elke aanlegtechniek kunnen sonderingen worden ingelezen (GEF-bestanden). De grondparameters worden hierdoor automatisch bepaald. Zeker bij horizontaal gestuurde boringen is dit heel handig. Maar ook bij “traditionele” aanlegtechnieken is iedereen nu in staat om simpel de grondparameters in te voeren. De sonderingen kunnen worden… Meer lezen »

Tool “Sigma 2020 CAD Import” beschikbaar

Adviesbureau Schrijvers is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het programma Sigma. Wij hebben een tool ontwikkeld die tijdens de ontwikkelfase beschikbaar is voor alle klanten om direct CAD-bestanden (DWG/DXF) van boorprofielen in te lezen in Sigma: Het gaat om hier een aparte tool voor Sigma 2020, waarmee een *.DWG-bestand (of DXF-bestand) omzet in een… Meer lezen »

Belangrijke update programma Sigma

Vanaf vandaag (23 maart 2021) is de nieuwste versie van het programma Sigma beschikbaar. Wij hebben diverse wijzigingen doorgevoerd, een van de belangrijkste wijziging is het berekenen van de boorspoeldrukken bij horizontaal gestuurde boringen. Het is nu mogelijk om in een keer de fase van het boren van de boorstangen (de pilotboring) én het intrekken… Meer lezen »

Cursussen

Adviesbureau Schrijvers verzorgt meerdere cursussen.  De Driedaagse cursus Sigma en NEN normen 3650 / 3651 wordt in oktober/november 2021 gegeven.  Deze wordt online gegeven. Aanmelden kan nog. Ook kunt u zich opgeven voor de driedaagse praktijkgerichte cursus No-Dig Ontwerp en uitvoering. Bij deze cursus bespreken we ook de Richtlijn Boortechniek van Rijkswaterstaat en het nieuwste… Meer lezen »

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2023

De tarieven voor Sigma zijn: Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar Single user € 1.050,00 € 1.837,50 € 2.625,00 Multi user (3 users) € 1.312,50 € 2.362,50 € 3.412,50 Multi user (6 users) € 1.575,00 € 2.887,50 € 3.937,50 Multi user (10 users) € 1.837,50 € 3.412,50 € 4.462,50 Multi user (15 users)… Meer lezen »

Acceptatieschema Horizontaal gestuurde boringen

Wanneer een HDD in uitvoering gaat, zijn er diverse zaken die beoordeeld moeten worden. Het begint bij het boorplan, vervolgens het inrichten van de boorlocatie en daarna de start van de pilot-boring. Zie bijlage. Mag met bronvermelding gebruikt worden. Dit soort schema’s worden toegelicht tijdens cursussen en workshops. Acceptatieschema HDD Adviesbureau Schrijvers b.v. Maart 2020

Sigma/NEN 3650:2020/RBT-2019/ProRail-2021

 Veel kennis vergaren in een paar dagen. Wie wil dat niet? Eind januari 2020 is de nieuwe NEN 3650 verschenen. Ook is de NEN 3651 vernieuwd. Als gevolg daarvan is ons programma Sigma aangepast. Rijkswaterstaat heeft in april 2019 een update van de Richtlijn Boortechniek gepubliceerd. Op 31 maart 2021 heeft ProRail een herziening van… Meer lezen »

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN. De aanleiding voor het congres is de herziening van… Meer lezen »

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de… Meer lezen »