Featured Article

 

Update Sigma 2016 / Melding “Deze versie van Sigma is verlopen”
Voor het nieuwe jaar 2017 is een update naar de laatste versie (versie 1.4) nodig van Sigma 2016.
Deze is te downloaden op de downloadpagina.

Hiervoor dient u zich wel eerst te registreren, als u dat nog niet gedaan heeft op onze nieuwe website.

Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers

Goede voornemens in dit nieuwe jaar? Tijd voor een cursus? In februari geven we een cursus Sigma driedaagse cursus in Schiedam. Ook geven we een cursus No-Dig Ontwerp en Uitvoering in de omgeving van Amsterdam. Aanmelden voor beide cursussen is nog mogelijk.
img_1850

De voorbereiding: leiding ligt op rollenbaan, hijskranen staan gereed

Hoe kan ik een boring volgen…

Bij complexe boringen wordt de lat hoog gelegd qua nauwkeurigheid…Dat kan met het Gyrosysteem van Brownline..Tijdens de cursus No-Dig wordt hier nader op ingegaan.

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade

2014-07-01-11-31-20Het Gerechtshof Amsterdam wees op 20 september jl. arrest in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade. Dat is goed nieuws voor grondroerders, zo betoogt advocaat Suzanne Zuidam in Cobouw.

Lees hier de uitspraak

In deze zaak heeft de netbeheerder, Liander, toegelicht dat aan deze zaak een zekere precedentwerking toekomt, omdat kabelschades bij grondroerende werkzaamheden zeer veelvuldig voorkomen.

In de zaak gaat het Gerechtshof in op de vraag wat na de invoering van de WION (Wet Informatiewisseling ondergrondse netten) en het BION (Besluit Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) van de grondroerder nog méér aan zorgvuldigheid mag worden verwacht, als het gaat om onderzoek naar de werkelijke ligging van kabels.

Continue reading

Tarieven in 2017

Tarieven tot en met eind 2017:

Sigma 1e licentie 2e licentie 3e licentie en meer Onderhoud
€ 3.308,50 € 2.152,50 € 1.312,50 15%
VTV-module 2e licentie 3e licentie en meer Onderhoud
€ 771,75 € 504,00 € 325,50 15%


Cursustarieven

1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Voor de cursus No-Dig / Ontwerp en Uitvoering is de cursusduur drie dagen.
Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Attentie: op adviezen, berekeningen en software zijn dit de Algemene voorwaarden.

Uitgebreide sterkteberekening nodig?

Wij zijn sinds 1980 bezig met adviezen en berekeningen inzake de Pijpleidingcode en de NEN 3650 en NEN 3651. Aangezien wij steeds meer verzoeken kregen om complexe kruisingen door te rekenen is door ons bureau een licentie afgesloten voor PLE4Win. Hierdoor zijn wij in staat om uitgebreide sterkteberekeningen te maken.
Heeft u uitgebreide sterkteberekeningen nodig? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Ons motto is deskundig en betrokken. Levertijd is (uitzonderingen daargelaten) kort.

Kennisnetwerk

Sinds 1979 adviseren wij over leidingen in waterkeringen, wegen en kanalen. In die tijd werd in een groot deel van Nederland de Pijpleidingcode voorgeschreven.
Die code is later vervangen door de NEN 3650-serie. Met ons programma Sigma kunnen sterkteberekeningen uitgevoerd worden volgens deze normen.

Bundelboring in Botlek gebied

Het boren van bundels met de horizontaal gestuurde boormethode is tegenwoordig niet zo apart meer. Bundelboringen met gekoppelde buizen zie je niet zo veel meer. In deze opname wordt hierover een en ander getoond. Dergelijke boringen zijn te berekenen met behulp van het programma Sigma.

SAA-project: Ontwerp van gestuurde boringen en directievoering

Adviesbuureau Schrijvers is meerdere keren betrokken geweest bij het ontwerpen van horizontaal gestuurde boringen. Bij diverse tracés hebben wij de Directievoering op ons genomen. Meer informatie over het SAA-project: Zie

Meerdere boringen zijn gerealiseerd, sommige tot op een diepte van 45 m ten opzichte van het maaiveld.
Indien wij voor u dergelijke boringen moeten ontwerpen of hierover moeten adviseren kunt u contact opnemen. Tot binnenkort?

Omlegging kabels en leidingen Weerwater Almere

Adviesbureau Schrijvers is in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken geweest bij het ontwerpen van diverse horizontaal gestuurde boringen t.p.v. Weerwater in Almere. De aanbesteding van dit werk is onlangs geweest en vanaf september wordt gestart met de uitvoering. De realisatie van de boringen (o.a. 2 x HDD 630 mm, 1 x staal 323 mm en 1 x HDD 500 mm) is voorzien in oktober/november). Adviesbureau Schrijvers verzorgt het toezicht (Directie) op de horizontaal gestuurde boringen.

Heeft u complexe boringen en hiervoor advies nodig? Neem contact op. We kunnen dan overleggen wat wij voor u kunnen betekenen. Ontwerp, Kostenraming, RAW-bestek, Directievoering. Het kan allemaal. Eenvoudige sterkteberekeningen of uitgebreide PLE berekeningen nodig? Kunnen wij verzorgen.