Welkom

Wij wensen iedereen het allerbeste toe voor 2022. Geniet van het leven, blijf gezond.

We hebben de diverse bestanden op de website gezet om de gebruiker stap voor stap wegwijs te maken met het programma Sigma. Zie https://schrijvers.nl/cursus-sigma-2020/. Ook hebben we diverse rapporten op deze website gezet om de diverse berekeningen toe te lichten.

Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen. Het programma Sigma is aangepast aan de laatste NEN 3650 & 3651.

Voorbeelden rapportages over berekeningen

Wij hebben een aantal rapporten samengesteld om uitleg over diverse berekeningen te geven. Het betreft berekeningen van een horizontaal gestuurde boring (met boorspoeldrukken en trekkrachten), een open sleuf berekening en een gelegd/geperst berekening.

Voorbeeld rapport Open sleuf berekening Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Gelegd-geperst berekening gasleiding Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport bundelboring HDD Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Doorpersing stalen leiding Sigma 2020 versie 3.1
Voorbeeld rapport kwelwegberekening kanaalkruising Horizontaal gestuurde boring Sigma 2020 versie 3.1

Kwetsbaarheid in Apache Log4j 2 NIET van toepassing op Sigma 2020 en Sigma CAD Import

Deze week verscheen in het nieuws dat er een ernstige kwetsbaarheid is aangetroffen in de veelgebruikte Log4j 2-tool.

Begrijpelijkerwijs ontstond er daardoor bezorgdheid onder enkele oplettende Sigma-gebruikers. Via deze weg maken wij kenbaar dat deze kwetsbaarheid geen impact heeft op de veiligheid van onze applicaties Sigma 2020 of Sigma CAD Import. Wij maken namelijk geen gebruik van deze tool.

Voor vragen over onze veiligheid of andere zaken kunt u altijd contact opnemen via software@schrijvers.nl.

Berekening minimaal vereiste boorspoeldrukken met Sigma

Sinds deze week hebben we een update van het programma Sigma vrijgegeven. Belangrijkste aanpassing is de berekening van de minimaal vereiste boorspoeldruk. De belangrijkste wijzigingen zijn het invoeren van de de plastische viscositeit (PV) en het debiet van de boorvloeistof. 

Plastische viscositeit (PV) kan worden gedefinieerd als de weerstand die een vloeistof biedt om vrij te stromen. Deze weerstand is het resultaat van wrijving tussen de vloeistof die onder afschuifspanning vervormt en de vaste en vloeibare stoffen die in de boorspoeling aanwezig zijn.

De zwichtspanning YP geeft aan welk draagvermogen de boorspoeling heeft om losgewoelde grond naar het maaiveld te transporteren.


* De waarden die vermeld staan bij Drill Grout en Drill Grout Plus vertonen een grote spreiding.

In het programma Sigma kunnen deze waarden als volgt ingevoerd worden:

Soortelijk gewicht boorvloeistof is in Sigma standaard 11,5 kN/m3. Dit is bentoniet gemengd met grond. Deze waarde hanteren wij al geruime tijd. Lees verder

GEF bestanden printen in Sigma 2020

We hebben sinds vandaag een nieuwe update van Sigma online gezet. Bij elke aanlegtechniek kunnen sonderingen worden ingelezen (GEF-bestanden). De grondparameters worden hierdoor automatisch bepaald. Zeker bij horizontaal gestuurde boringen is dit heel handig. Maar ook bij “traditionele” aanlegtechnieken is iedereen nu in staat om simpel de grondparameters in te voeren. De sonderingen kunnen worden mee geprint, ze worden toegevoegd aan de printuitvoer en in het overzicht wordt getoond welke sonderingen gebruikt zijn. Zie Sigma 2020 NEN 3650 Sterkteberekening, boorspoeldrukberekening en trekkrachtberekening

Tool “Sigma 2020 CAD Import” beschikbaar

Adviesbureau Schrijvers is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het programma Sigma. Wij hebben een tool ontwikkeld die tijdens de ontwikkelfase beschikbaar is voor alle klanten om direct CAD-bestanden (DWG/DXF) van boorprofielen in te lezen in Sigma:

Screenshot van Sigma CAD – tool

Het gaat om hier een aparte tool voor Sigma 2020, waarmee een *.DWG-bestand (of DXF-bestand) omzet in een (in Sigma 2020 in te lezen) *.sigma-bestand. Het kan zijn dat het niet altijd lukt om een boortekening in te lezen maar wij verwachten dat het in veel gevallen prima lukt.
Uitleg van het programma, waarin ook wordt aangegeven hoe de CAD-tekening opgebouwd moet zijn: Sigma CAD Import.

U kunt deze Tool downloaden op onze download-pagina: Downloaden.

Komt u CAD-bestanden tegen welke niet correct ingelezen worden kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via de e-mail: info@schrijvers.nl

Belangrijke update programma Sigma

Vanaf vandaag (23 maart 2021) is de nieuwste versie van het programma Sigma beschikbaar. Wij hebben diverse wijzigingen doorgevoerd, een van de belangrijkste wijziging is het berekenen van de boorspoeldrukken bij horizontaal gestuurde boringen. Het is nu mogelijk om in een keer de fase van het boren van de boorstangen (de pilotboring) én het intrekken van de leiding(en) met de ruimer te berekenen. Dit scheelt aanzienlijk veel tijd bij het berekenen van dergelijke boringen. 

 

Cursussen

Adviesbureau Schrijvers verzorgt meerdere cursussen. 

De Driedaagse cursus Sigma en NEN normen 3650 / 3651 wordt in oktober/november 2021 gegeven.  Deze wordt online gegeven. Aanmelden kan nog.

Ook kunt u zich opgeven voor de driedaagse praktijkgerichte cursus No-Dig Ontwerp en uitvoering. Bij deze cursus bespreken we ook de Richtlijn Boortechniek van Rijkswaterstaat en het nieuwste witte boekje van ProRail: 
Driedaagse cursus No-Dig Ontwerp en uitvoering

Meer informatie of aanmeldingen: kees@schrijvers.nl

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2023

De tarieven voor Sigma zijn:

Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Single user € 1.050,00 € 1.837,50 € 2.625,00
Multi user (3 users) € 1.312,50 € 2.362,50 € 3.412,50
Multi user (6 users) € 1.575,00 € 2.887,50 € 3.937,50
Multi user (10 users) € 1.837,50 € 3.412,50 € 4.462,50
Multi user (15 users) € 2.100,00 € 3.937,50 € 4.987,50
Multi user (20 users) € 2.362,50 € 4.462,50 € 5.512,50
Multi user (25 users) € 2.625,00 € 4.987,50 € 6.037,50
Multi user (30 users) € 2.887,50 € 5.512,50 € 6.562,50

Helpdesk Sigma: € 250,00 per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Het programma werkt met een serienummer, deze wordt geleverd na ontvangst van de vereiste betaling.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw en worden jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Voor alle diensten en leveringen van Adviesbureau Schrijvers b.v. geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Voor het overige zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen (zie menu).