Cursussen gaan weer van start

De drie- daagse cursus Sigma 2018 en NEN- normen 3650 – 3651 staat gepland op woensdag 16 mei, donderdag 17  mei en woensdag 30 mei in de regio Utrecht / Houten / Nieuwegein  Definitieve locatie volgt, voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar.

Inmiddels is de drie- daagse praktijkgerichte cursus No- Dig Ontwerp en uitvoering gestart in Schiedam. Donderdag 26 april is de laatste cursus dag.
Meer informatie: Cursus No-Dig ontwerp en uitvoering.

Wij starten een cursus op indien er voldoende aanmeldingen zijn. Er bestaat geen vaste cursus locatie, cursussen worden door het gehele land gegeven. Naast de twee bestaande drie- daagse cursussen No- Dig ontwerp en uitvoering en Sigma 2018 en NEN-normen 3650 -3651 organiseren wij ook opfrisdagen of een Cursus op maat.

Informatie over sonderingen van Mos Grondmechanica (via LinkedIn)

Voor een project op Maasvlakte 2 moeten 75 sonderingen en 6 boringen worden uitgevoerd tot mv – 55 m en wordt aansluitend labwerk uitgevoerd. Een deel van de sonderingen is vanaf het water uitgevoerd t.b.v. het voorontwerp. De zandige ondergrond is sterk wisselend in pakking met zeer hoge conusweerstanden (> 100 MPa). Na het opspuiten van 5 a 10 m zand werd ons duidelijk dat deze problemen vanaf het land alleen maar erger werden (meer wrijving lang de buizen, ondanks het systeem met dubbele sondeertoren). Nadat er meerdere sonderingen niet op diepte kwamen, is in samenwerking met Gouda Geo B.V. met een losse 35 tons toren in combinatie met ballastblokken (10 ton per stuk) en offshore sondeerbuizen, verder gesondeerd. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid, waarbij 35 ton werd bereikt op mv – 58 m. Niet extreem diep maar wel een hele prestatie op de 2e Maasvlakte en genoeg om lagen die met een 20 tons toren niet konden worden gepenetreerd nu wel te penetreren.

Met deze losse toren is een goed stuk materieel aangeschaft, waarmee dieptes haalbaar zijn, die met een 20 tons toren in een normale sondeerwagen niet kunnen worden bereikt. De opdrachtgever heeft aangegeven zeer content te zijn met de resultaten van de sonderingen.

Abonnementstarieven Sigma 2018 per 1-1-2018

Alle bedragen zijn excl. BTW. Klanten die overstappen op een abonnement ontvangen 40% korting. Zij dienen dit (incl. betaling) voor 1-1-2018 geregeld te hebben. Na 31-12-2017 vervalt de korting.

Steenbestorting kan zinkers beschermen

In het blad Land en Water is een artikel verschenen over de kwetsbaarheid van zinkers in rivieren en kanalen. Men heeft onderzoek gedaan naar met name de gevolgen van vallende ankers en ankers die gaan “krabben”. Vooral krabbende ankers kunnen grote schade aan een leiding veroorzaken doordat ze achter de leiding kunnen blijven haken en deze vervolgens kapot kunnen trekken. In de NEN 3650 en NEN 3651 staan eisen vermeld over diepteligging van zinkers. Men heeft geconstateerd dat de afmetingen van de ankerzones bij de verschillende vaarwegklasses in de NEN 3651 veilig zijn. In geval van onvoldoende dekking of vraagtekens over de dekking bieden de verkregen inzichten mogelijkheden om de raakkansen nauwkeuriger te bepalen en daar risicoberekeningen op aan te passen.

Stappen probabilistische methodiek (Land en Water november 2017)

Tarievenlijst 2018

Aan het eind van elk jaar geven wij een overzicht van onze tarieven voor het komend jaar. Dit zijn tarieven voor zowel het maken van berekeningen en boorplannen en het controleren hiervan. Zie bijgaand pdf-bestand. Tarievenlijst2018

BAM Infra ‘ritst’ voor TenneT kabels de grond in

Gouda, 17 oktober 2017 – TenneT anticipeert voortdurend op technologische ontwikkelingen om de impact van hoogspanning op de omgeving te verminderen. Ook bij de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380kV innoveert TenneT samen met aannemers.


BAM Infra ‘ritst’ voor TenneT kabels de grond in (foto BAM)

Bij de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring introduceert het Europese bouwconcern BAM voor het eerst in Nederland haar nieuwe innovatie: de zogenaamde ‘grondverdringende techniek’ om een 150 kV kabel ondergronds aan te leggen. Op vrijdag 29 september beleefde deze nieuwe, unieke techniek haar primeur in de buurt van Hazerswoude Dorp.

BAM Infra ritst voor TenneT kabels de grond in from Royal BAM Group nv on Vimeo.

Continue reading

Verschil tussen Sigma Support en Helpdesk Sigma

Naar aanleiding van de publiciteit rondom het af te sluiten abonnement op het programma Sigma krijgen wij vragen naar het verschil tussen Sigma Support en Helpdesk Sigma.

Sigma Support: kosteloos

Iedere abonnementshouder heeft recht op ondersteuning indien programma niet goed werkt op bijvoorbeeld het netwerk enz. Is dus bedoeld voor IT-aspecten.

Helpdesk Sigma: € 250,00 Euro excl. BTW per jaar per bedrijf

Ondersteuning door Adviesbureau Schrijvers indien er vragen zijn over het maken van sterkteberekeningen, kwelwegen, veiligheidszones, berekeningsresultaten, eventueel afgekeurde berekeningen, toepassing van NEN 3650/3651 enz.