Welkom

We hebben de diverse bestanden op de website gezet om de gebruiker stap voor stap wegwijs te maken met het programma Sigma. Zie https://schrijvers.nl/cursus-sigma-2020/. Ook hebben we diverse rapporten op deze website gezet om de diverse berekeningen toe te lichten.

Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen. Het programma Sigma is aangepast aan de laatste NEN 3650 & 3651.

Uitbreiding programma Sigma met import tool ProCAD HDD.

Onlangs hebben wij een update van het programma Sigma online gezet waarmee gebruikers die de tekentool ProCAD HDD gebruiken probleemloos een Autocad-tekening in Sigma kunnen importeren. De NAP-hoogten die op te tekening staan worden in Sigma automatisch gebruikt bij het importeren van GEF-bestanden. In de bijlage wordt de werking hiervan uitgelegd.
Sigma in combinatie met ProCAD HDD

 

Meet in the middle, intersectie boring

Berekening intersectie (meet in the middle) Horizontaal gestuurde boormethode.

Bij lange of gecompliceerde horizontaal gestuurde boringen kan het handig zijn om de pilotboring met twee boorstellingen (rigs) uit te voeren. Een boorstelling blijft tot het einde op het werk, de andere boorstelling is alleen nodig tijdens het boren van het gewenste boortracé. Deze 2e boorstelling heeft vaak dunnere boorstangen en een kleinere boorkop. Het voordeel van deze methode is de betere controle van de boorspoeldrukken en daarmee worden blow outs voorkomen. Niemand wil boorspoeling op het maaiveld tenslotte. Deze berekeningen kunnen gemaakt worden met het programma Sigma 2022. De invoer is eenvoudig: klik aan dat deze methode wordt gebruikt en vul de gegevens in over de boorkop, de boorstangen en de boorvloeistof.

Een voorbeeld van een dergelijke berekening is te vinden in de bijlage. Sterkteberekening HDD Meet in the middle PE Ø630 mm SDR 11

Sigma = duidelijk. Berekeningsresultaten zijn helder. Als het moet kan de gebruiker elke formule narekenen. In het programma Sigma kunnen GEF-bestanden worden ingelezen om de juiste grondparameters te gebruiken. Het programma heeft geen black box. De engineer kan zelf overal aan “sleutelen” om een HDD zo goed mogelijk uit te rekenen. Dit vinden wij belangrijk en dit heeft altijd voorop gestaan bij het ontwikkelen van het programma Sigma. De gebruiker moet kunnen analyseren wat zijn/haar invoer betekent, de opdrachtgever moet het kunnen beoordelen en de vergunningverlener moet een transparante printuitvoer ontvangen zodat deze snel kan zien wat de resultaten zijn.

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2023

De tarieven voor Sigma zijn:

Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Single user € 1.050,00 € 1.837,50 € 2.625,00
Multi user (3 users) € 1.312,50 € 2.362,50 € 3.412,50
Multi user (6 users) € 1.575,00 € 2.887,50 € 3.937,50
Multi user (10 users) € 1.837,50 € 3.412,50 € 4.462,50
Multi user (15 users) € 2.100,00 € 3.937,50 € 4.987,50
Multi user (20 users) € 2.362,50 € 4.462,50 € 5.512,50
Multi user (25 users) € 2.625,00 € 4.987,50 € 6.037,50
Multi user (30 users) € 2.887,50 € 5.512,50 € 6.562,50

Helpdesk Sigma: € 250,00 per jaar (per bedrijf). Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Het programma werkt met een serienummer, deze wordt geleverd na ontvangst van de vereiste betaling.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw. Voor alle diensten en leveringen van Adviesbureau Schrijvers b.v. geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Voor het overige zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen (zie menu).

Cursussen

Adviesbureau Schrijvers verzorgt meerdere cursussen. 

De Driedaagse cursus Sigma en NEN normen 3650 / 3651 wordt in april/mei 2022 gegeven. Aangezien de corona-maatregelen minder streng geworden zijn wordt de cursus op locatie gegeven. Deze locatie is afhankelijk van de reistijden van de deelnemers. Aanmelden kan nog.

Ook kunt u zich opgeven voor de driedaagse praktijkgerichte cursus No-Dig Ontwerp en uitvoering. Bij deze cursus bespreken we ook de Richtlijn Boortechniek van Rijkswaterstaat en het nieuwste witte boekje van ProRail: Driedaagse cursus No-Dig Ontwerp en uitvoering

Meer informatie of aanmeldingen: kees@schrijvers.nl

Voorbeelden rapportages over berekeningen

Wij hebben een aantal rapporten samengesteld om uitleg over diverse berekeningen te geven. Het betreft berekeningen van een horizontaal gestuurde boring (met boorspoeldrukken en trekkrachten), een open sleuf berekening en een gelegd/geperst berekening.

Voorbeeld rapport Open sleuf berekening Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Gelegd-geperst berekening gasleiding Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport bundelboring HDD Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Doorpersing stalen leiding Sigma 2020 versie 3.1
Voorbeeld rapport kwelwegberekening kanaalkruising Horizontaal gestuurde boring Sigma 2020 versie 3.1 
Gewelfwerking bij een HDD Sigma 2020 versie 3.1 (19-1-22)

Kwetsbaarheid in Apache Log4j 2 NIET van toepassing op Sigma 2020 en Sigma CAD Import

Deze week verscheen in het nieuws dat er een ernstige kwetsbaarheid is aangetroffen in de veelgebruikte Log4j 2-tool.

Begrijpelijkerwijs ontstond er daardoor bezorgdheid onder enkele oplettende Sigma-gebruikers. Via deze weg maken wij kenbaar dat deze kwetsbaarheid geen impact heeft op de veiligheid van onze applicaties Sigma 2020 of Sigma CAD Import. Wij maken namelijk geen gebruik van deze tool.

Voor vragen over onze veiligheid of andere zaken kunt u altijd contact opnemen via software@schrijvers.nl.

Berekening minimaal vereiste boorspoeldrukken met Sigma

Sinds deze week hebben we een update van het programma Sigma vrijgegeven. Belangrijkste aanpassing is de berekening van de minimaal vereiste boorspoeldruk. De belangrijkste wijzigingen zijn het invoeren van de de plastische viscositeit (PV) en het debiet van de boorvloeistof. 

Plastische viscositeit (PV) kan worden gedefinieerd als de weerstand die een vloeistof biedt om vrij te stromen. Deze weerstand is het resultaat van wrijving tussen de vloeistof die onder afschuifspanning vervormt en de vaste en vloeibare stoffen die in de boorspoeling aanwezig zijn.

De zwichtspanning YP geeft aan welk draagvermogen de boorspoeling heeft om losgewoelde grond naar het maaiveld te transporteren.


* De waarden die vermeld staan bij Drill Grout en Drill Grout Plus vertonen een grote spreiding.

In het programma Sigma kunnen deze waarden als volgt ingevoerd worden:

Soortelijk gewicht boorvloeistof is in Sigma standaard 11,5 kN/m3. Dit is bentoniet gemengd met grond. Deze waarde hanteren wij al geruime tijd. Lees verder