Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers

De gemeente Rotterdam is er van overtuigd dat boortechnieken in de stad onomkoombaar zijn….Wij geven cursussen over deze technieken en adviseren over boringen.  In februari geven we een cursus No-Dig Ontwerp en Uitvoering in de omgeving van Amsterdam. Eind maart en begin april geven we dezelfde cursus in Breda. Aanmelden voor beide cursussen is nog mogelijk.
img_1850

De voorbereiding: leiding ligt op rollenbaan, hijskranen staan gereed

Tarieven in 2017

Tarieven tot en met eind 2017:

Sigma 1e licentie 2e licentie 3e licentie en meer Onderhoud
€ 3.308,50 € 2.152,50 € 1.312,50 15%
VTV-module 2e licentie 3e licentie en meer Onderhoud
€ 771,75 € 504,00 € 325,50 15%


Cursustarieven

1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Voor de cursus No-Dig / Ontwerp en Uitvoering is de cursusduur drie dagen.
Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Attentie: op adviezen, berekeningen en software zijn dit de Algemene voorwaarden.

Rotterdam: No-Dig, tenzij

Deze week heeft de gemeente Rotterdam haar nieuwe beleidsvisie op de ondergrond gepresenteerd. Een belangrijke pijler is het credo “No-Dig, tenzij..”. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en over de rol van No-Dig-technieken daarin. De beleidsvisie biedt dan ook voldoende uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken.

De nieuwe beleidsvisie ondergrond van de gemeente Rotterdam is opgesteld om de ontwikkeling van de stad nog beter te faciliteren. De kwaliteit van de leefbaarheid is gebaat bij een goede inrichting en afstemming van boven- en ondergrond. Steeds meer traditionele bovengrondse functies en objecten worden verplaatst naar de ondergrond. De druk op de ondergrond neemt daardoor toe. Om dit in goede banen te leiden, is de beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt hierin is om de gedachte om de ondergrond te beschouwen als asset. Daarvoor is een duurzame indeling van de ondergrond nodig, die wordt gebaseerd op drie pijlers: (1) No-Dig, tenzij…, (2) meerlaags leggen en (3) bundeling van utiliteiten. Hoewel ook in Rotterdam de No-Dig-technieken reeds lange tijd worden toegepast, is de filosofie “No-Dig, tenzij …” vernieuwend. NSTT verwacht dan ook dat deze filosofie zal leiden tot verdere ontwikkeling van de sleufloze technieken over alle beleidsmatige en technische aspecten.

lees hier het officiële persbericht

lees hier de beleidsvisie

Nieuw formaat sonderingen van DinoLoket

Niet alle sonderingen verkregen via DinoLoket kunnen meer ingelezen worden in Sigma.

Het formaat van het GEF-bestand is in sommige gevallen gewijzigd sinds 2017.

Het gaat dan om de GEF-bestanden welke in de map ‘Geotechnisch sondeeronderzoek BRO’ staan.

Sigma 2016 moet dus aangepast worden om dit nieuwe formaat GEF-bestanden in te kunnen lezen.

 

Als tijdelijke oplossing kunt u via deze pagina deze GEF-bestanden converteren, waardoor deze alsnog zijn in te lezen in Sigma:

 GEF-converter 

Hoe kan ik een boring volgen…

Bij complexe boringen wordt de lat hoog gelegd qua nauwkeurigheid…Dat kan met het Gyrosysteem van Brownline..Tijdens de cursus No-Dig wordt hier nader op ingegaan.

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade

2014-07-01-11-31-20Het Gerechtshof Amsterdam wees op 20 september jl. arrest in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade. Dat is goed nieuws voor grondroerders, zo betoogt advocaat Suzanne Zuidam in Cobouw.

Lees hier de uitspraak

In deze zaak heeft de netbeheerder, Liander, toegelicht dat aan deze zaak een zekere precedentwerking toekomt, omdat kabelschades bij grondroerende werkzaamheden zeer veelvuldig voorkomen.

In de zaak gaat het Gerechtshof in op de vraag wat na de invoering van de WION (Wet Informatiewisseling ondergrondse netten) en het BION (Besluit Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) van de grondroerder nog méér aan zorgvuldigheid mag worden verwacht, als het gaat om onderzoek naar de werkelijke ligging van kabels.

Continue reading

Uitgebreide sterkteberekening nodig?

Wij zijn sinds 1980 bezig met adviezen en berekeningen inzake de Pijpleidingcode en de NEN 3650 en NEN 3651. Aangezien wij steeds meer verzoeken kregen om complexe kruisingen door te rekenen is door ons bureau een licentie afgesloten voor PLE4Win. Hierdoor zijn wij in staat om uitgebreide sterkteberekeningen te maken.
Heeft u uitgebreide sterkteberekeningen nodig? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Ons motto is deskundig en betrokken. Levertijd is (uitzonderingen daargelaten) kort.

Kennisnetwerk

Sinds 1979 adviseren wij over leidingen in waterkeringen, wegen en kanalen. In die tijd werd in een groot deel van Nederland de Pijpleidingcode voorgeschreven.
Die code is later vervangen door de NEN 3650-serie. Met ons programma Sigma kunnen sterkteberekeningen uitgevoerd worden volgens deze normen.

Bundelboring in Botlek gebied

Het boren van bundels met de horizontaal gestuurde boormethode is tegenwoordig niet zo apart meer. Bundelboringen met gekoppelde buizen zie je niet zo veel meer. In deze opname wordt hierover een en ander getoond. Dergelijke boringen zijn te berekenen met behulp van het programma Sigma.

SAA-project: Ontwerp van gestuurde boringen en directievoering

Adviesbuureau Schrijvers is meerdere keren betrokken geweest bij het ontwerpen van horizontaal gestuurde boringen. Bij diverse tracés hebben wij de Directievoering op ons genomen. Meer informatie over het SAA-project: Zie

Meerdere boringen zijn gerealiseerd, sommige tot op een diepte van 45 m ten opzichte van het maaiveld.
Indien wij voor u dergelijke boringen moeten ontwerpen of hierover moeten adviseren kunt u contact opnemen. Tot binnenkort?