Uitgebreide sterkteberekening nodig?

Wij zijn sinds 1980 bezig met adviezen en berekeningen inzake de Pijpleidingcode en de NEN 3650 en NEN 3651. Aangezien wij steeds meer verzoeken kregen om complexe kruisingen door te rekenen is door ons bureau een licentie afgesloten voor PLE4Win. Hierdoor zijn wij in staat om uitgebreide sterkteberekeningen te maken.
Heeft u uitgebreide sterkteberekeningen nodig? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Ons motto is deskundig en betrokken. Levertijd is (uitzonderingen daargelaten) kort.

Kennisnetwerk

Sinds 1979 adviseren wij over leidingen in waterkeringen, wegen en kanalen. In die tijd werd in een groot deel van Nederland de Pijpleidingcode voorgeschreven.
Die code is later vervangen door de NEN 3650-serie. Met ons programma Sigma kunnen sterkteberekeningen uitgevoerd worden volgens deze normen.

Bundelboring in Botlek gebied

Het boren van bundels met de horizontaal gestuurde boormethode is tegenwoordig niet zo apart meer. Bundelboringen met gekoppelde buizen zie je niet zo veel meer. In deze opname wordt hierover een en ander getoond. Dergelijke boringen zijn te berekenen met behulp van het programma Sigma.

SAA-project: Ontwerp van gestuurde boringen en directievoering

Adviesbuureau Schrijvers is meerdere keren betrokken geweest bij het ontwerpen van horizontaal gestuurde boringen. Bij diverse tracés hebben wij de Directievoering op ons genomen. Meer informatie over het SAA-project: Zie

Meerdere boringen zijn gerealiseerd, sommige tot op een diepte van 45 m ten opzichte van het maaiveld.
Indien wij voor u dergelijke boringen moeten ontwerpen of hierover moeten adviseren kunt u contact opnemen. Tot binnenkort?

Omlegging kabels en leidingen Weerwater Almere

Adviesbureau Schrijvers is in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken geweest bij het ontwerpen van diverse horizontaal gestuurde boringen t.p.v. Weerwater in Almere. De aanbesteding van dit werk is onlangs geweest en vanaf september wordt gestart met de uitvoering. De realisatie van de boringen (o.a. 2 x HDD 630 mm, 1 x staal 323 mm en 1 x HDD 500 mm) is voorzien in oktober/november). Adviesbureau Schrijvers verzorgt het toezicht (Directie) op de horizontaal gestuurde boringen.

Heeft u complexe boringen en hiervoor advies nodig? Neem contact op. We kunnen dan overleggen wat wij voor u kunnen betekenen. Ontwerp, Kostenraming, RAW-bestek, Directievoering. Het kan allemaal. Eenvoudige sterkteberekeningen of uitgebreide PLE berekeningen nodig? Kunnen wij verzorgen.

Alternatief stappenplan


1) Start het Wibukey configuratie onderdeel (Via Start >> Configuratiescherm >> Wibukey)


2)Klik met de rechter muisknop op het pictogram in de taakbalk en kies “Advanced Mode”
(Of klik met de linkermuisknop muisknop op het pictogram van het venster zelf en kies “Advanced Mode”


3) Klik op het tabblad “WibuBox content”
4) Klik rechtsonder op “Browse” en kies een locatie en bestandsnaam
5) Klik op “Toepassen”


6) Mail het gecreëerde bestand naar
info@schrijvers.nl