Breuk van een waterleiding….

Opzienbarende beelden uit Oekraïne, waar camera’s het moment vastleggen dat een waterleiding barst en een groot deel van de straat wegvaagt.

Cursustarieven in 2017

Tarieven tot en met eind 2017:


Cursustarieven

1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Voor de cursus No-Dig / Ontwerp en Uitvoering is de cursusduur drie dagen.
Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Attentie: op adviezen, berekeningen en software zijn dit de Algemene voorwaarden.

Rotterdam: No-Dig, tenzij

Deze week heeft de gemeente Rotterdam haar nieuwe beleidsvisie op de ondergrond gepresenteerd. Een belangrijke pijler is het credo “No-Dig, tenzij..”. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en over de rol van No-Dig-technieken daarin. De beleidsvisie biedt dan ook voldoende uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken.

De nieuwe beleidsvisie ondergrond van de gemeente Rotterdam is opgesteld om de ontwikkeling van de stad nog beter te faciliteren. De kwaliteit van de leefbaarheid is gebaat bij een goede inrichting en afstemming van boven- en ondergrond. Steeds meer traditionele bovengrondse functies en objecten worden verplaatst naar de ondergrond. De druk op de ondergrond neemt daardoor toe. Om dit in goede banen te leiden, is de beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt hierin is om de gedachte om de ondergrond te beschouwen als asset. Daarvoor is een duurzame indeling van de ondergrond nodig, die wordt gebaseerd op drie pijlers: (1) No-Dig, tenzij…, (2) meerlaags leggen en (3) bundeling van utiliteiten. Hoewel ook in Rotterdam de No-Dig-technieken reeds lange tijd worden toegepast, is de filosofie “No-Dig, tenzij …” vernieuwend. NSTT verwacht dan ook dat deze filosofie zal leiden tot verdere ontwikkeling van de sleufloze technieken over alle beleidsmatige en technische aspecten.

lees hier het officiële persbericht

lees hier de beleidsvisie

Nieuw formaat sonderingen van DinoLoket

Niet alle sonderingen verkregen via DinoLoket kunnen meer ingelezen worden in Sigma.

Het formaat van het GEF-bestand is in sommige gevallen gewijzigd sinds 2017.

Het gaat dan om de GEF-bestanden welke in de map ‘Geotechnisch sondeeronderzoek BRO’ staan.

Sigma 2016 moet dus aangepast worden om dit nieuwe formaat GEF-bestanden in te kunnen lezen.

 

Als tijdelijke oplossing kunt u via deze pagina deze GEF-bestanden converteren, waardoor deze alsnog zijn in te lezen in Sigma:

 GEF-converter 

Hoe kan ik een boring volgen…

Bij complexe boringen wordt de lat hoog gelegd qua nauwkeurigheid…Dat kan met het Gyrosysteem van Brownline..Tijdens de cursus No-Dig wordt hier nader op ingegaan.