Aanpassing per 1-1-2018: Abonnementen in plaats van licenties

Aan        : Gebruikers van het computerprogramma Sigma

Betreft  : Veranderingen met betrekking tot licenties programma Sigma vanaf 1 januari 2018

Sinds 1986 leveren wij programma’s waarmee sterkteberekeningen gemaakt kunnen worden. Tot eind 1998 werd software ontwikkeld op basis van de Pijpleidingcode. Na 1998 op basis van de NEN 3650 en de NEN 3651. Deze software werd op basis van licenties aangeboden. Klanten konden een of meer licenties nemen inclusief of exclusief onderhoud. Voor dit onderhoud ontving men jaarlijks een factuur.

Wij constateren dat veel softwareleveranciers tegenwoordig gebruik maken van abonnementen. Gebruikers zijn dan flexibel om een programma te gebruiken, het gebruik tussentijds te onderbreken, of het gebruik (tijdelijk) uit te breiden indien sprake is van een drukke periode waarin veel berekeningen gemaakt moeten worden. Wij hebben besloten om deze werkwijze voortaan te gaan volgen.

Met ingang van 1 januari 2018 levert Adviesbureau Schrijvers dus voortaan alleen software op basis van abonnement. Dit geldt voor zowel het programma Sigma als het programma Sigma VTV (dit is een aanvullende module op Sigma om bestaande leidingen te toetsen c.q. te berekenen). Continue reading

Breuk van een waterleiding….

Opzienbarende beelden uit Oekraïne, waar camera’s het moment vastleggen dat een waterleiding barst en een groot deel van de straat wegvaagt.

Alternatief stappenplan


1) Start het Wibukey configuratie onderdeel (Via Start >> Configuratiescherm >> Wibukey)


2) Klik met de linker muisknop op het pictogram in de linker bovenhoek kies “Advanced Mode”


3) Klik op het tabblad “WibuBox Context”
4) Klik rechtsonder op “Browse” en kies een locatie en bestandsnaam
5) Klik op “Toepassen”


6) Mail het gecreëerde bestand naar
info@schrijvers.nl

Cursustarieven in 2017

Tarieven tot en met eind 2017:


Cursustarieven

1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Voor de cursus No-Dig / Ontwerp en Uitvoering is de cursusduur drie dagen.
Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Attentie: op adviezen, berekeningen en software zijn dit de Algemene voorwaarden.

Rotterdam: No-Dig, tenzij

Deze week heeft de gemeente Rotterdam haar nieuwe beleidsvisie op de ondergrond gepresenteerd. Een belangrijke pijler is het credo “No-Dig, tenzij..”. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en over de rol van No-Dig-technieken daarin. De beleidsvisie biedt dan ook voldoende uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken.

De nieuwe beleidsvisie ondergrond van de gemeente Rotterdam is opgesteld om de ontwikkeling van de stad nog beter te faciliteren. De kwaliteit van de leefbaarheid is gebaat bij een goede inrichting en afstemming van boven- en ondergrond. Steeds meer traditionele bovengrondse functies en objecten worden verplaatst naar de ondergrond. De druk op de ondergrond neemt daardoor toe. Om dit in goede banen te leiden, is de beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt hierin is om de gedachte om de ondergrond te beschouwen als asset. Daarvoor is een duurzame indeling van de ondergrond nodig, die wordt gebaseerd op drie pijlers: (1) No-Dig, tenzij…, (2) meerlaags leggen en (3) bundeling van utiliteiten. Hoewel ook in Rotterdam de No-Dig-technieken reeds lange tijd worden toegepast, is de filosofie “No-Dig, tenzij …” vernieuwend. NSTT verwacht dan ook dat deze filosofie zal leiden tot verdere ontwikkeling van de sleufloze technieken over alle beleidsmatige en technische aspecten.

lees hier het officiële persbericht

lees hier de beleidsvisie