Toepassing van kleine boorinstallaties zoals Nano-Drill en Boogboringen in relatie tot de NEN 3650 en NEN 3651

door | 18 april 2023

Onlangs is in Nederland de Nano-Drill geïntroduceerd, dit is een machine die aan een kraan kan worden bevestigd (er is dus geen boorstelling meer nodig). De naam Nano is best goed gekozen, het is eigenlijk een mini-mini-boorunit. Al enige tijd worden boogboringen uitgevoerd. Ook dit is een sleufloze techniek. In een memo wordt ingegaan op deze aanlegmethoden. Met een aantal rekenvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar rekening mee gehouden moet worden wanneer de NEN 3650 en NEN 3651 van toepassing zijn.

Toelichting Nano-Drill en boogboringen Adviesbureau Schrijvers 18-4-2023