Breuk van een waterleiding….

Opzienbarende beelden uit Oekraïne, waar camera’s het moment vastleggen dat een waterleiding barst en een groot deel van de straat wegvaagt.

Alternatief stappenplan


1) Start het Wibukey configuratie onderdeel (Via Start >> Configuratiescherm >> Wibukey)


2) Klik met de linker muisknop op het pictogram in de linker bovenhoek kies “Advanced Mode”


3) Klik op het tabblad “WibuBox Context”
4) Klik rechtsonder op “Browse” en kies een locatie en bestandsnaam
5) Klik op “Toepassen”


6) Mail het gecreëerde bestand naar
info@schrijvers.nl

Cursustarieven in 2017

Tarieven tot en met eind 2017:


Cursustarieven

1 daagse cursus
2 daagse cursus
3 daagse cursus
€ 575,-
€ 950,-
€ 1.300,-

Voor de cursus No-Dig / Ontwerp en Uitvoering is de cursusduur drie dagen.
Bij meer dan vijf cursisten per bedrijf verlenen wij korting.
Alle bedragen zijn excl. BTW.
Attentie: op adviezen, berekeningen en software zijn dit de Algemene voorwaarden.

Rotterdam: No-Dig, tenzij

Deze week heeft de gemeente Rotterdam haar nieuwe beleidsvisie op de ondergrond gepresenteerd. Een belangrijke pijler is het credo “No-Dig, tenzij..”. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en over de rol van No-Dig-technieken daarin. De beleidsvisie biedt dan ook voldoende uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken.

De nieuwe beleidsvisie ondergrond van de gemeente Rotterdam is opgesteld om de ontwikkeling van de stad nog beter te faciliteren. De kwaliteit van de leefbaarheid is gebaat bij een goede inrichting en afstemming van boven- en ondergrond. Steeds meer traditionele bovengrondse functies en objecten worden verplaatst naar de ondergrond. De druk op de ondergrond neemt daardoor toe. Om dit in goede banen te leiden, is de beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt hierin is om de gedachte om de ondergrond te beschouwen als asset. Daarvoor is een duurzame indeling van de ondergrond nodig, die wordt gebaseerd op drie pijlers: (1) No-Dig, tenzij…, (2) meerlaags leggen en (3) bundeling van utiliteiten. Hoewel ook in Rotterdam de No-Dig-technieken reeds lange tijd worden toegepast, is de filosofie “No-Dig, tenzij …” vernieuwend. NSTT verwacht dan ook dat deze filosofie zal leiden tot verdere ontwikkeling van de sleufloze technieken over alle beleidsmatige en technische aspecten.

lees hier het officiële persbericht

lees hier de beleidsvisie

Nieuw formaat sonderingen van DinoLoket

Niet alle sonderingen verkregen via DinoLoket kunnen meer ingelezen worden in Sigma.

Het formaat van het GEF-bestand is in sommige gevallen gewijzigd sinds 2017.

Het gaat dan om de GEF-bestanden welke in de map ‘Geotechnisch sondeeronderzoek BRO’ staan.

Sigma 2016 moet dus aangepast worden om dit nieuwe formaat GEF-bestanden in te kunnen lezen.

 

Als tijdelijke oplossing kunt u via deze pagina deze GEF-bestanden converteren, waardoor deze alsnog zijn in te lezen in Sigma:

 GEF-converter 

Hoe kan ik een boring volgen…

Bij complexe boringen wordt de lat hoog gelegd qua nauwkeurigheid…Dat kan met het Gyrosysteem van Brownline..Tijdens de cursus No-Dig wordt hier nader op ingegaan.

Grondroerders minder snel aansprakelijk bij graafschade

2014-07-01-11-31-20Het Gerechtshof Amsterdam wees op 20 september jl. arrest in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade. Dat is goed nieuws voor grondroerders, zo betoogt advocaat Suzanne Zuidam in Cobouw.

Lees hier de uitspraak

In deze zaak heeft de netbeheerder, Liander, toegelicht dat aan deze zaak een zekere precedentwerking toekomt, omdat kabelschades bij grondroerende werkzaamheden zeer veelvuldig voorkomen.

In de zaak gaat het Gerechtshof in op de vraag wat na de invoering van de WION (Wet Informatiewisseling ondergrondse netten) en het BION (Besluit Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) van de grondroerder nog méér aan zorgvuldigheid mag worden verwacht, als het gaat om onderzoek naar de werkelijke ligging van kabels.

Lees verder

Uitgebreide sterkteberekening nodig?

Wij zijn sinds 1980 bezig met adviezen en berekeningen inzake de Pijpleidingcode en de NEN 3650 en NEN 3651. Aangezien wij steeds meer verzoeken kregen om complexe kruisingen door te rekenen is door ons bureau een licentie afgesloten voor PLE4Win. Hierdoor zijn wij in staat om uitgebreide sterkteberekeningen te maken.
Heeft u uitgebreide sterkteberekeningen nodig? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Ons motto is deskundig en betrokken. Levertijd is (uitzonderingen daargelaten) kort.