Meet in the middle, intersectie boring

door | 10 april 2022

Berekening intersectie (meet in the middle) Horizontaal gestuurde boormethode.

Bij lange of gecompliceerde horizontaal gestuurde boringen kan het handig zijn om de pilotboring met twee boorstellingen (rigs) uit te voeren. Een boorstelling blijft tot het einde op het werk, de andere boorstelling is alleen nodig tijdens het boren van het gewenste boortracé. Deze 2e boorstelling heeft vaak dunnere boorstangen en een kleinere boorkop. Het voordeel van deze methode is de betere controle van de boorspoeldrukken en daarmee worden blow outs voorkomen. Niemand wil boorspoeling op het maaiveld tenslotte. Deze berekeningen kunnen gemaakt worden met het programma Sigma 2022. De invoer is eenvoudig: klik aan dat deze methode wordt gebruikt en vul de gegevens in over de boorkop, de boorstangen en de boorvloeistof.

Een voorbeeld van een dergelijke berekening is te vinden in de bijlage. Sterkteberekening HDD Meet in the middle PE Ø630 mm SDR 11

Sigma = duidelijk. Berekeningsresultaten zijn helder. Als het moet kan de gebruiker elke formule narekenen. In het programma Sigma kunnen GEF-bestanden worden ingelezen om de juiste grondparameters te gebruiken. Het programma heeft geen black box. De engineer kan zelf overal aan “sleutelen” om een HDD zo goed mogelijk uit te rekenen. Dit vinden wij belangrijk en dit heeft altijd voorop gestaan bij het ontwikkelen van het programma Sigma. De gebruiker moet kunnen analyseren wat zijn/haar invoer betekent, de opdrachtgever moet het kunnen beoordelen en de vergunningverlener moet een transparante printuitvoer ontvangen zodat deze snel kan zien wat de resultaten zijn.