Berekenen van gereduceerde grondbelasting bij een HDD met Sigma 2024

door | 22 mei 2024

Met het programma Sigma 2024 kan een gebruiker per locatie/doorsnede van het boorprofiel rekenen met gereduceerde grondbelasting. Dit kan enorm veel schelen qua grondbelasting op de buis en zorgt dit voor lagere spanningen in de leiding(en). Om dergelijke berekeningen te kunnen maken is het goed om hier meer inzicht in te hebben. Bij het maken van deze berekeningen speelt de factor 8B1 een grote rol. Waarom dit zo wordt is blijkt uit deze memo. Het zal duidelijk zijn dat er zeer diepgaande berekeningen gemaakt kunnen worden van horizontaal gestuurde boringen.