NEN 3650-3651 en ontheffingverlening bij de Provincie Zuid-Holland vanaf 1 april 2018

door | 27 april 2018

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel provinciale autowegen en vaarwegen. Wanneer een netwerkhouder, zoals een waterleidingbedrijf of een telecombedrijf, een horizontaal gestuurde boring wil uitvoeren om zo’n provinciaal waterstaatswerk te kruisen is hiervoor  vergunning nodig.

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om vanaf 1 april 2018 de ‘’sturing’’ en ‘’verantwoordelijkheid’’ voor vergunningaanvragen in het kader van de NEN 3650-3651 bij de aanvrager, de netwerkhouders, neer te leggen, Hierdoor kan het hele proces beter worden gestuurd en ingepland.

De volgende werkwijze is nu van toepassing bij een horizontaal gestuurde boring:

  1. De aanvrager/netwerkhouder heeft vooroverleg met medewerkers van de provincie over de gewenste werkzaamheden;
  2. Na akkoord stelt de aanvrager een boorplan op en legt dit ter beoordeling neer bij een onafhankelijk ingenieursbureau neer;
  3. Wanneer het onafhankelijk ingenieursbureau akkoord is wordt de aanvraag en het akkoord van het ingenieursbureau bij de provincie ingediend;
  4. De provincie zorgt voor een snelle afhandeling van de aanvraag.

Ook voor aanleg van leidingen langs provinciale wegen is vergunning noodzakelijk, voor dergelijke leidingen is dezelfde werkwijze van toepassing.

Wij hebben de provincie geadviseerd over deze werkwijze. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden:
Stroomschema: Stroomschema Afhandeling vergunningaanvragen Provincie Zuid-Holland

Achtergrondinformatie: Vergunningverlening Provincie Zuid-Holland kwaliteitstoetsing