Rotterdam: No-Dig, tenzij

By | 18 februari 2017

Deze week heeft de gemeente Rotterdam haar nieuwe beleidsvisie op de ondergrond gepresenteerd. Een belangrijke pijler is het credo “No-Dig, tenzij..”. Dit betekent een doorbraak in het denken over de ondergrond en over de rol van No-Dig-technieken daarin. De beleidsvisie biedt dan ook voldoende uitdagingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van sleufloze technieken.

De nieuwe beleidsvisie ondergrond van de gemeente Rotterdam is opgesteld om de ontwikkeling van de stad nog beter te faciliteren. De kwaliteit van de leefbaarheid is gebaat bij een goede inrichting en afstemming van boven- en ondergrond. Steeds meer traditionele bovengrondse functies en objecten worden verplaatst naar de ondergrond. De druk op de ondergrond neemt daardoor toe. Om dit in goede banen te leiden, is de beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt hierin is om de gedachte om de ondergrond te beschouwen als asset. Daarvoor is een duurzame indeling van de ondergrond nodig, die wordt gebaseerd op drie pijlers: (1) No-Dig, tenzij…, (2) meerlaags leggen en (3) bundeling van utiliteiten. Hoewel ook in Rotterdam de No-Dig-technieken reeds lange tijd worden toegepast, is de filosofie “No-Dig, tenzij …” vernieuwend. NSTT verwacht dan ook dat deze filosofie zal leiden tot verdere ontwikkeling van de sleufloze technieken over alle beleidsmatige en technische aspecten.

lees hier het officiële persbericht

lees hier de beleidsvisie