Berekening minimaal vereiste boorspoeldrukken met Sigma

door | 28 oktober 2021

Sinds deze week hebben we een update van het programma Sigma vrijgegeven. Belangrijkste aanpassing is de berekening van de minimaal vereiste boorspoeldruk. De belangrijkste wijzigingen zijn het invoeren van de de plastische viscositeit (PV) en het debiet van de boorvloeistof. 

Plastische viscositeit (PV) kan worden gedefinieerd als de weerstand die een vloeistof biedt om vrij te stromen. Deze weerstand is het resultaat van wrijving tussen de vloeistof die onder afschuifspanning vervormt en de vaste en vloeibare stoffen die in de boorspoeling aanwezig zijn.

De zwichtspanning YP geeft aan welk draagvermogen de boorspoeling heeft om losgewoelde grond naar het maaiveld te transporteren.


* De waarden die vermeld staan bij Drill Grout en Drill Grout Plus vertonen een grote spreiding.

In het programma Sigma kunnen deze waarden als volgt ingevoerd worden:

Soortelijk gewicht boorvloeistof is in Sigma standaard 11,5 kN/m3. Dit is bentoniet gemengd met grond. Deze waarde hanteren wij al geruime tijd.

Het debiet van de boorvloeistof is afhankelijk van de in te zetten boormachine. Met de rechtermuisknop kan de volgende tabel in het programma opgeroepen worden: